વરસો અનરાધાર. હે મુજ જીવનસાર ! / ઇદ મુબારક

સીયારામ બિના કો નવ તારણહાર;

રાધેશ્યામ બિના  દુજો ના આધાર ;

અભિરામ  બિના કૌન કરે ભવપાર ?

રામ નામ બસ એક સહારો ,

શ્યામ બિના  કો અન્ય ન આરો ;

રામનામની સુભગ સરિ શિર

વરસો અનરાધાર .

હે મુજ જીવનસાર ! તુજ   બિન

જીવન આ અંધાર . …અભિરામ  બિના  ..

તુજ નામે અંતર આ બહેકો ,

તુજ ધામે મુજ આતમ ગહેકો ;

રામનામને તારે તારે

રણકો જીવનબીન ઝંકાર .

હે મુજ જીવનાધાર ! તુજ બિન

અન્ય ન હો ભણકાર. .. રાધેશ્યામ બિના  …

આશ એક : મુજ મનડું મહેકો ,

તુજ ધ્યાને ઉર-અંબર ઝળકો ,

અવિરત સ્મરણ દિલે નિત લહેકો ,

મન-અંતર નિત રામ – શ્યામ હો  .

હે મુજ ખેવનહાર! તુ જ બિન

અન્ય ન હો પતવાર ! .. સીયારામ બિના …

&

I wish Peace and prosperity for the whole world

ઇદ મુબારક

इद मुबारक

ইদ মুবারক

عِیْدْ مُبَاْرَکٔ

ఇద ముబారక

ਇਦ ਮੁਬਾਰਕ

ഇദ മുബാരക

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.