Daily Archives: જાન્યુઆરી 22, 2013

त्वां विना श्याम, अहम्../ગરબા …

શ્યામ… શ્યામ… શ્યામ… શ્યામ…

તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વહેલો આવજે,
તારા વિના શ્યામ મને એકલડું લાગે, રાસ રમવાને વહેલો આવજે…

શરદપૂનમની રાતડી, હો હો… ચાંદની ખીલી છે ભલીભાતની;
તું ન આવે તો શ્યામ, રાસ જામે ન શ્યામ,
રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ શ્યામ
તારા વિના શ્યામ…

ગરબે ધુમતી ગોપીઓ, હો હો… સુની છે ગોકુળની શેરીઓ;
સુની સુની શેરીઓમાં, ગોકુળની ગલીઓમાં,
રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ શ્યામ.
તારા વિના શ્યામ…

અંગ અંગ રંગ છે અનંગનો / આનંદનો, હો હો… રંગ કેમ જાય તારા સંગનો;
પાયલ ઝણકાર સુણી, રુદિયાનો નાદ સુણી,
રાસ રમવાને વહેલો આવ… આવ… આવ શ્યામ.
તારા વિના શ્યામ…

શ્યામ… શ્યામ… શ્યામ… શ્યામ…

त्वां विना श्याम, अहम्…
(राग  तारा विना श्याम मने…)

त्वां विना श्याम अहम् एकाकी भवामि
रासक्रीडायै आगम्यताम् (२)

गरबाक्रीडन्त्यः गोप्यः हो हो
शून्याः गोकुलस्य वीथ्यः

शून्यासु नगरीषु गोकुलस्य वीथिषु (२)
रासक्रीडायै आगम्यताम्… (२)

त्वां विना श्याम् एकाकी भवामि…
रासक्रीडायै आगम्यताम्… (२)

शरदरात्री इयम् शोभना हो हो
चन्द्रिका उदिता मनोहरा

त्वमागच्छतु श्याम रासक्रीडायां श्याम (२)
रासक्रीडायै आगम्यताम्… (२)

त्वां विना श्याम् एकाकी भवामि…
रासक्रीडायै आगम्यताम्… (२)

संस्कृतमातुः सेवायाम् हो हो
भारतमातुः सेवायाम्
अस्मानुपकर्तुम् आशिषं दातुं (२)
आशिषं दातुम् आगम्यताम् |

त्वां विना श्याम् एकाकी भवामि…
रासक्रीडायै आगम्यताम्… (२)

 – श्रीमिहिरः उपाध्यायः

4 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized