પનીર વિ ચીઝ + શ્રી પ્રવીણ શાસ્ત્રી

Paneer Vs Cheese: Which Is Better?
cp
Paneer is one of the most popular ingredients in the Indian cuisine. The dairy product
holds a special importance among vegetarian eaters. However, cheese is another
special dairy product which too is very commonly used in the Indian cuisine.
Paneer v/s Cheese is one of the most hotly debated topics in an Indian household.
Although both Paneer and cheese are prepared with milk, they have their own set
of health benefits. If consumed in moderate amounts, Paneer as well as cheese can
help stay healthy. For example, Paneer is one of the best ingredients to lose weight.
However, consuming cheese is good for people who want to gain weight.
Similarly, Paneer is good for the heart health. On the other hand, cheese has saturated
fat and cholesterol which is bad for the heart. But, cheese is good for the eyes. When
compared to Paneer, cheese has more Vitamins A. A 100g serving of cheese provides
18 percent of Vitamin A to fulfill your daily requirement, whereas Paneer meets only 2
percent.cp1
10 TYPES OF HEALTHY CHEESE as both Paneer and cheese have its own benefits
on the health, comparing these dairy products becomes tricky.
Paneer for Weight Loss Paneer does not have calories and fats which lead to weight
gain. On the other hand, cheese is rich in calories and saturated fats which lead to
weight gain.
Cheese for Weight and Muscle Gain If you are eating too much and still not able to gain
weight, and then switch to cheese. Cheese is one of the dairy products which lead to
weight gain.
Cheese for Healthy Bones Cheese has much more calcium than Paneer. Cheese is
good for the growing children as it helps strengthen bones and increase body height as
well.
Paneer for Heart Health As cheese is rich in calories and fats; it is not good for the
heart. Whereas, Paneer is low in calories and cholesterol which makes it heart healthy.
Cheese for Eye Care When compared to Paneer, cheese has much more amount of
Vitamin A. A 100g serving of cheese provides 18 percent of Vitamin A to fulfill your daily
requirement whereas Paneer meets only 2 percent.
Cheese for Pregnancy Cheese is rich in Vitamin B12 which is required by pregnant
women. This vitamin prevents neurological disorders in the newborn. A 100g serving
of cheese meets 25 percent of your daily requirement whereas Paneer gives just 6
percent.
Verdict Paneer and cheese are healthy in their own ways. Paneer is prepared and
used fresh. Cheese on the other side is often purchased from the market. Cheese is
processed and rich in sodium as well which is not good for the high blood pressure
patients. To enjoy the health benefits of cheese, prepare them at home and avoid
buying processed cheese from the market.
Healthy Types of Cheese Swiss, Parmesan, Cottage and Cheddar cheese for example
are really healthy, nutritious and delicious types of cheese that can be added in your
diet. These dairy products are a rich source of calcium, sodium and essential nutrients
that are required by the body
cp3   પનીર વિ ચીઝ : કયા સારો છે ?પનીર ભારતીય વાનગીઓ બનાવવા માટે સૌથી વધુ લોકપ્રિય ઘટકો એક છે. આ ડેરી ઉત્પાદનશાકાહારી ખાનારા વચ્ચે એક ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. જો કે , ચીઝ અન્ય છે

પણ ખૂબ જ સામાન્ય રીતે ભારતીય ભોજન ઉપયોગ થાય છે , જે ખાસ ડેરી ઉત્પાદન .

પનીર વી / એ ચીઝ એક ભારતીય ઘરમાં સૌથી ઉગ્રતાથી ચર્ચવામાં વિષયો છે.

પનીર અને ચીઝ બંને દૂધ સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે , તેમ છતાં તેઓ તેમના પોતાના સેટ હોય

આરોગ્ય લાભો . સાધારણ , પનીર અને ચીઝ કરી શકો છો વપરાશ હોય

તંદુરસ્ત રહેવા મદદ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પનીર વજન ગુમાવી શ્રેષ્ઠ ઘટકો છે.

જો કે , ચીઝ વપરાશ વજન મેળવવા માંગો છો માટે સારી છે.

એ જ રીતે, પનીર હૃદય સ્વાસ્થ્ય માટે સારું છે . બીજી તરફ , ચીઝ સંતૃપ્ત છે

ચરબી અને હૃદય માટે ખરાબ છે, કે જે કોલેસ્ટ્રોલ . પરંતુ , ચીઝ આંખો માટે સારી છે. ક્યારે

પનીર સરખામણીમાં , ચીઝ પૂરી પાડે ચીઝ સેવા આપતા વધુ વિટામીન એ એક 100g છે

પનીર માત્ર 2 મળે જ્યારે વિટામિન એ 18 ટકા , તમારી દૈનિક જરૂરિયાત પૂરી કરવા

ટકા.

પનીર અને ચીઝ બંને તંદુરસ્ત ચીઝ 10 પ્રકાર તેની પોતાની લાભ છે

સ્વાસ્થ્ય પર , આ ડેરી ઉત્પાદનો સરખામણી મુશ્કેલ બની જાય છે.

વજન નુકશાન માટે પનીર પનીર વજન તરફ દોરી જે કેલરી અને ચરબી નથી

મેળવે છે. બીજી તરફ , ચીઝ કેલરી અને તરફ દોરી જે સંતૃપ્ત ચરબી સમૃદ્ધ છે

વજનમાં .

વજન અને સ્નાયુ ગેઇન માટે ચીઝ તમે મેળવવા માટે સમર્થ ખૂબ જ ખાવું અને હજુ નહિં હોય

પછી વજન, અને ચીઝ પર સ્વિચ . ચીઝ તરફ દોરી જે ડેરી ઉત્પાદનો છે

વજનમાં .

તંદુરસ્ત હાડકાં પનીર ચીઝ પનીર કરતાં વધુ કેલ્શિયમ છે . પનીર છે

તે હાડકાં મજબૂત અને શરીર ઊંચાઈ વધારવા મદદ કરે છે વધતી બાળકો માટે સારી

સાથે સાથે .

ચીઝ તરીકે હાર્ટ આરોગ્ય માટે પનીર કેલરી અને ચરબી સમૃદ્ધ છે ; તે માટે સારી નથી

હૃદય . જ્યારે, પનીર કેલરી અને તે હૃદય સ્વસ્થ બનાવે છે કોલેસ્ટ્રોલ ઓછી છે .

પનીર સરખામણીમાં , ચીઝ વધુ રકમ છે જ્યારે આઈ કેર માટે ચીઝ

ચીઝ સેવા આપતા વિટામિન એ એક 100g તમારા દૈનિક પૂરી કરવા માટે વિટામિન એ 18 ટકા પૂરી પાડે છે

પનીર , જ્યારે જરૂરિયાત માત્ર 2 ટકા મળે છે.

ગર્ભાવસ્થા પનીર ચીઝ ગર્ભવતી દ્વારા જરૂરી છે જે વિટામિન બી 12 સમૃદ્ધ છે

સ્ત્રીઓ. આ વિટામિન નવજાત માં ન્યુરોલોજીકલ ડીસોર્ડર અટકાવે છે. સેવા આપતા એક 100g

પનીર માત્ર 6 આપે છે , જ્યારે ચીઝ તમારા દૈનિક જરૂરિયાત 25 ટકા મળે છે

ટકા.
વર્ડિકટ પનીર અને ચીઝ પોતાની રીતે તંદુરસ્ત હોય છે . પનીર તૈયાર છે અને

તાજા ઉપયોગ થાય છે. બીજી બાજુ પર ચીઝ ઘણી વખત બજારમાંથી ખરીદી છે. પનીર છે

પ્રક્રિયા અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર માટે સારી નથી , જે પણ સોડિયમ સમૃદ્ધ

દર્દીઓમાં. ચીઝ ના આરોગ્ય લાભો મેળવવા માટે, તેમને ઘરે તૈયાર કરવા અને દૂર

બજારમાંથી પ્રક્રિયા ચીઝ ખરીદી .

ચીઝ ઓફ સ્વસ્થ પ્રકાર , સ્વિસ પરમેસન , કુટીર અને ઉદાહરણ તરીકે એક પ્રકારનું પનીર ચીઝ

માં ઉમેરી શકાય છે કે ચીઝ ખરેખર તંદુરસ્ત પૌષ્ટિક અને સ્વાદિષ્ટ પ્રકારના હોય છે તમારી

ખોરાક. આ ડેરી ઉત્પાદનો કેલ્શિયમ, સોડિયમ અને જરૂરી પોષક એક સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે

શરીર દ્વારા જરૂરી છે કે .

…..શ્રી પ્રવીણ શાસ્ત્રી

પ્રવીણભાઈનો જન્મ ૧૯૩૯ માં સુરતમાં એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો. એમના દાદા ઘેલાભાઈ શાસ્ત્રી કર્મકાંડી બ્રાહ્મણ હતા અને એક મધ્યમવર્ગી સંયુક્ત કુટુંબના વડા હતા. પ્રવીણભાઈના પિતા મગનલાલભાઈનું કુટુંબ અને કાકા મોહનલાલભાઈનું કુટુંબ બધા એક જ ઘરમાં સંયુક્ત કુટુંબ તરીકે રહેતા. પિતા અને કાકા એમ બન્ને કુટુંબો વચ્ચે પુત્ર સંતાનમાં માત્ર પ્રવીણભાઈ જ હોવાથી એમને ખૂબ લાડકોડમાં ઉછેરવામાં આવ્યા. કુટુંબ એમના પ્રત્યે કાયમ over protective રહ્યું, જે ક્યારેક ક્યારેક એમની પ્રગતિ માટે બાધારૂપ બની જતું. પિતા અને કાકા બન્ને શિક્ષક તરીકે શાળામાં નોકરી કરતા હોવાથી,મર્યાદિત આવકમાં કુટુંબનું ગાડું ચાલતું.

ધાર્મિક અને સંસ્કારી બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ થયો હોવાથી, નાની વયે જ રામાયણ, મહાભારત અને ભાગવતની વાતો બા અને દાદા પાસેથી સાંભળવા મળેલી. પિતાએ નાનપણમાં જ જીવનની વાસ્તવિકતાના પાઠ ભણાવેલા અને કાકાએ સંગીતમાં રસ લેતા કરેલા. શાળાના ભણતરમાં કોઈ મુશ્કેલી ન જણાઈ. શાળામાં અભ્યાસ સાથે સાથે વક્તૃતવ કળા, અભિનય, ચિત્રકળા અને લેખન કળા, વગેરેમાં પણ આગળ પડતો ભાગ લીધો. નવમા ધોરણમાં આવ્યા બાદ નીચલા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન આપી કમાવાનું પણ શરૂ કરી દીધું. નાનપણથી વાંચનનો શોખ કેળવેલો. કોઈપણ એક લેખક પસંદ કરી એમના બધા પુસ્તકો વાંચી લેવાની આદત એમણે નાનપણથી કેળવી.

એ સમયની જ્ઞાતિની પ્રથા અનુસાર ૧૬ વર્ષની વયે, ૧૯૫૫ માં, એમનું વેવિશાળ યોગીની સાથે કરવામાં આવ્યો, અલબત ભણવાનું ચાલુ જ રહ્યું. ૧૯૫૭ માં એસ.એસ.સી.ની પરિક્ષા પ્રથમ વર્ગમાં પાસ કરી. એ જ વર્ષે એમની પહેલી નવલિકા “પાગલની પ્રેયસીઓ” નવવિધાન માસિકમાં એમના ફોટા સાથે પ્રગટ થઈ, અને ત્યારબાદ એક પછી એક વાર્તાઓ સાપ્તાહિક અને માસિકોમાં પ્રગટ થતી રહી.

૧૯૫૭ માં પિતા નિવૃત થયા અને કાકાને લકવો થઈ ગયો. આવી કઠીન પરિસ્થિતિમાં પણ એમણે ફ્રીશીપ મેળવી લઈ અને ટ્યુશનો કરી, આગળ ભણવાનું ચાલુ રાખ્યું. એમનો વધુ પડતો સાહિત્ય શોખ, વિજ્ઞાનના વિષયોવાળા ભણતરમાં નડતર રૂપ થયો, અને પ્રવીણભાઈ ઈન્ટર સાયન્સમાં નાપાસ થયા. એમણે નક્કી કર્યું કે આ સાહિત્યનો છંદ એમને પોષાય એવો નથી, અને એમણે લખવા-વાંચવાનું બંધ કરી અભ્યાસ ઉપર જ ધ્યાન કેંન્દ્રીત કર્યું. આખરે ૧૯૬૨ માં બી.એસસી. કરી જે સ્કૂલમાં ભણેલા ત્યાં જ શિક્ષક તરીકે નોકરી સ્વીકારી. સમયનો તકાદો હતો કે કુટુંબને પાછું આર્થિક રીતે પગભેર કરવા વધારે આવકવાળી નોકરી શોધવી. સુરતની બહાર વલસાડની અતુલ અને વડોદરાની સારાભાઈમાં ૧૬૦-૧૮૦ રૂપિયા પગારવાળી નોકરી મળતી પણ હતી, પણ કુટુંબનો એકનો એક દિકરો એકલો બહારગામ કેમ રહી શકે? વળી ત્યાં બીજું ઘર ભાડે રાખીને રહેવું પડે તો બે કુટુંબનું ભરણ-પોષણ આટલી રકમમાં શી રીતે થાય? આખરે ૧૯૬૩ મા લગ્નબાદ ઉધનામાં બરોડા રેયોનમાં નોકરી સ્વીકારી પત્ની સાથે ઉધના રહેવા ગયા. ૧૯૬૪ માં પુત્રી દિપ્તી અને ૧૯૬૬માં પુત્ર કર્મેશનો જન્મ થયો.

જીવનમાંપ્રગતિ કરવાનો તલસાટ મનમાં કાયમા રહેતો હોવાથી, ૧૯૬૭ માં ઈંગ્લેન્ડમાં Employment Voucher માટે અર્જી કરી અનેતે મંજૂર થઈ ગઈ, પણ કુટુંબ રજા નહિં આપે એવી ખાત્રી હોવાથી બે મહિના સુધી ચુપચાપ બેસી રહ્યા. દરમ્યાનમાં એમના એક સગા યુ.કે. થી આવ્યા હતા, એમને આ વાતની જાણ થઈ. એમણે કહ્યું કે આ વાઉચર તારી જગ્યાએ બીજાને મોકલનારા એજંટો તને આના દસ હજાર રૂપિયા આપીને ખરીદી લેશે. કુટુંબને આ વાતની જાણ થઈ અને કાકાની દરમ્યાનગીરીથી એમને ત્રણ-ચાર વર્ષમાં પાછા આવી જવાની શરતે યુ. કે. જવાની રજા આપી. એ નક્કી પાછા આવી જાય એટલા માટે એમના દિકરી અને દીકરાને ભારતમાં જ રોકી લીધા.

૧૯૬૮ માં પ્રવીણભાઈ એમની પત્ની સાથે લંડન ગયા અને સદભાગ્યે એમને બ્રીટીશ રેલ્વેની રીસર્ચ લેબમાં નોકરી મળી ગઈ. આ નોકરીમાં, Perks તરીકે, વર્ષમાં યુરોપ પ્રવાસ માટે પાંચ પાસ મળતા. બે વર્ષમાં એમણે લગભ આખું વેસ્ટર્ન યુરોપ ફરી લીધું. એમણે જોયું કે જીવનમાં પ્રગતિ કરવા માત્ર બી.એસસી. ની ડીગ્રી પૂરતી નથી. એમણે નોકરી કરતાં કરતાં Wandsworth Technical College, London માં Advance Spectrology નો કોર્ષ કર્યો, જે એમના શબ્દોમાં એમને જીવન-ભર દાળ-રોટલા માટે કામ લાગ્યો.

કદાચ ઈંગ્લેંડ કરતાં અમેરિકામાં સફળતા માટે વધારે અવકાશ હોય એમ વિચારી એમણે અમેરિકાના વિઝા માટે અરજી કરી. તે સમયે Professional Third Preference Visa મળતા હતા. રેલ્વેમાં રીસર્ચના અનુભવને લક્ષમાં લઈને એમને વિઝા મળી ગયા, અને ૧૯૭૦ માં પ્રવીણભાઈ અમેરિકા આવ્યા. આવીને બે દિવસમાં જ એક ટેકનીશીયનની નાની નોકરી શોધી કાઢી. અમેરિકામાં તો જોવા જેવું ઘણુંબધું છે, એટલે એમણે ૩૦૦ ડોલરમાં તદ્દન ભંગાર જેવી કાર ખરીદી, અને શનિ-રવિની રજાઓમાં નજીકના સ્થાનો જોવાના શરૂ કરી દીધા. તેમને યાદ હતું કે ચાર વર્ષમાં ભારત પાછા આવી જવાનું મા ને વચન આપીને ભારત છોડ્યું હતું, એટલે વચન પાળવા ચાર વર્ષને અંતે ભારત પાછા ફર્યા. પાછા ફરતાં નક્કી કર્યું કે ભવિષ્યમાં અમેરિકામાં સ્થાયી થઈશ તો તે કુટુંબ અને સ્વજનોના હિતમાં જ હશે.

થોડા સમયમાં જ પત્ની અને બાળકો સાથે પ્રવીણભાઈ અમેરિકા પાછા ફર્યા. નાની મોટી લેબોરેટરીઓમાં નોકરી કરી, ભાગીદારીમાં કારોબાર પણ કરી જોયો પણ ખાસ કાંઈ ગાંઠે પડ્યું નહિં, માત્ર ગુજારો થયો. નશીબ જોગે એમને Engelhard Corporation માં R & D Lab માં સારી નોકરી મળી ગઈ. પગભેર થતાં જ કુટુંબને થાળે પાડવાનું શરૂ કર્યું. ૧૯૭૬ માં બા ગુજરી ગયા એટલે પિતાશ્રીને અમેરિકા લઈ આવ્યા. પછી તો સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો, મોટી બહેન અને એના બે દિકરા, સાસુ-સસરા અને ત્યારબાદ અનેક કુટુંબીઓ સ્વકલ્યાણ અર્થે અમેરિકા આવ્યા. આ બધા સ્થાયી થાય ત્યાં સુધીની જવાબદારી પ્રવીણભાઈએ નિભાવી. બસ જાણે કે એમના જીવનનો એ એક લક્ષ્ય જ ન હોય? આ જવાબદારી નિભાવવા સ્થાયી નોકરી ખૂબ જરૂરી હોવાથી Engelhard Corporation ની નોકરી ચીવટપૂર્વક જાળવી રાખી આખરે ૨૦૦૯ માં ૭૦ વર્ષની ઉંમરે નિવૃત થયા.

આટ આટલા સ્વજનોને પગભેર થવામાં મદદ કર્યા બાદ આજે પ્રવીણભાઈ મહેસુસ કરે છે કે “સ્વજનો આવ્યા અને અંગત વિકાસ માટે વિખરાતા ગયા. સ્વજનોની શૃંખલા સર્જાતી રહી અને વિખરાતી રહી, હવે હું ઘણાં મોટા ટોળામાં એકલો છું” એમની આ લાગણી માટે હું આજના સમયમાં આવેલા સામાજીક પરિવર્તનને કારણભૂત ગણું છું.

નિવૃતિએ એક શૂન્યાવકાશ ઊભો કર્યો. ઈન્ટર સાયન્સમાં નાપાસ થવાથી પોતાની પ્રિય સાહિત્ય પ્રવૃતિને એમણે ત્યાગી દિધેલી એ પાછી મનમાં સળવળાટ કરવા લાગી. ૪૦-૪૫ વર્ષથી ન તો ગુજરાતીમાં વાંચ્યું હતું કે ન લખ્યું હતું. અરે કોઈ ગુજરાતી નાટક કે સિનેમા, હોલમાં કે ટી.વી. માં, પણ જોયા ન હતા. ભારતના ૪૦-૪૫ વર્ષાના ઈતિહાસથી પણ લગભગ અપરિચિત થઈ ગયા હતા. કંઈક વાંચવાની ઈચ્છા થતાં નજીકમાં આવેલી “ગુજરાત દર્પણ” માસિક દ્વારા ચાલતી લાયબ્રેરીમાં ગયા. “ગુજરાત દર્પણ”ના તંત્રી શ્રી સુભાષભાઈ શાહ સાથે અનાયાસે મુલાકાત થઈ. વાતચીતમાં સુભાષભાઈએ જાણી લીધું કે પ્રવીણભાઈ યુવાનીમાં વાર્તાઓ લખતા. એમણે આગ્રહ કર્યો, “ફરી લખો, હું છાપીસ.” બસ થઈ ગઈ શરૂવાત. ઓક્ટોબર ૨૦૦૯ થી શરૂ થયેલી આ યાત્રા આજે ૨૦૧૪ માં પણ વણથંભી આગળ વધી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાત દર્પણમાંજ લગભગ ૮૦ વાર્તાઓ પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. દરમ્યાનમાં એમની એક નવલકથા “શ્વેતા” ૨૦૧૧ માં પ્રગટ થઈ ચૂકી છે. “ગુજરાત દર્પણ” સિવાય “તિરંગા ઈન ન્યુ જર્સી” માસિકમાં પણ એમની વાર્તાઓ નિયમિત રીતે પ્રગટ થાય છે.

૨૦૧૨ માં એમણે બ્લોગ્સની વિશાળ પહોંચ વિષે વિચારીને પોતાનો એક બ્લોગ શરૂ કર્યો, અને પોતાની વાર્તાઓ અમેરિકા બહારના ગુજરાતિઓ સુધી પહોંચાડવાનું શરૂ કર્યું. (http://pravinshastri.wordpress.com/). ૨૦૧૩ માં એમના બ્લોગમાની એમની એક વાર્તાથી પ્રભાવિત થઈ, એમને ટેલીફોન કર્યો. વાચચીત દરમ્યાન એમની નમ્રતા અને એમના Downt to earth વર્તનથી પ્રભાવિત થઈ મેં એમની સાથે મિત્રતા વધારી. આજે મારા મિત્રવર્ગમાં એમનું નામ જડાઇ ગયું છે.

પ્રવીણભાઈની વાર્તાના પાત્રો એટલા વાસ્તવિક છે કે મને એ જ સમજાતું નથી કે ૪૦-૪૫ વર્ષ ગુજરાતથી બહાર રહ્યા છતાં એ ગુજરાતના સામાન્ય ઘર અને ગામનું આટલું આબેહૂબ વર્ણન કેવી રીતે કરી શકે છે? પ્રવીણભાઈ તો કહે છે કે, “બે તૃતિયાંશ જીવન અમેરિકામાં વીત્યું છે. અમેરિકામાં આપણા ભારતીય સમાજના રંગો નિહાળ્યા છે અને અનુભવ્યા છે. મારી મોટાભાગની વાર્તાઓ આપણી જ જૂદી જૂદી પેઢી ના અમેરિકન જીવનશૈલી પર સર્જાયલી છે. બસ એ વાસ્તવિકતા ના માનસિક રૂપરંગ બદલાતા જાય. કાલ્પનિક પાત્રો અને ઘટનાઓ માનસપટ પર સર્જાય. હું દરેક પાત્ર ભજવતો બહુરૂપીઓ બની જાઉં અને જે અનુભવું તે વાત કે વાર્તા બની જાય. “

પ્રવીણભાઈ કહે છે કે તેમની ૨૦૦૯ પછીની લેખન પ્રવૃતિના આડકતરા લાભ તરીકે એમને અનેક મિત્રો મળ્યા છે, જેમાં એ મારો પણ સમાવેશ કરે છે.” હું પ્રવીણભાઈની અદેખાઈ એટલા માટે કરૂં છું કે મારી પાસે એમની કલ્પના શક્તિના દસમાં ભાગની પણ કલ્પના શક્તિ નથી.

-પી. કે. દાવડા

clip_image002[2]

 

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under ઘટના, પ્રકીર્ણ, Uncategorized

2 responses to “પનીર વિ ચીઝ + શ્રી પ્રવીણ શાસ્ત્રી

 1. આપના બ્લોગમાં મારા પરિચયને સ્થાન આપવા બદલ આપનો આભારી છું. હું સાહિત્યકાર નથી. નિવૃત્તિની પ્રવૃત્તિ તરીકે માત્ર કલ્પીત વાર્તાઓ લખું છું.

 2. chandravadan

  Nirav rave…..Pravinbhai Parichay + Cheese
  BUT….
  I say nice Parichay of Pravinbhai in DAVDAJI’s Words.
  Chandravadan
  http://www.chandrapukar.wordpress.com
  Inviting ALL @ Chandrapukar !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s