વ ર સા દ મા કુ દ ર ત…

0020000000Heavy rain00R00R100R500r600r700r800r900r14

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “વ ર સા દ મા કુ દ ર ત…

  1. pragnaju

    E mail Suresh Jani
    To Me
    ફોટા પાડનાર જરૂર પોન્ચામાં હશે !!!

  2. કુદરતનો અને વર્ષા નો સાદ એટલે વરસાદ !

    વરસાદી અનુભવ કરાવતા ફોઆઓ નયન રમ્ય છે .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s