લીથીયમ બૅટરી ફાટી આગ લાગે …

000a
બ્રેકેટમા જીપીએસ હોય અને તેના પર સૂર્યનો તાપ લાગે તો બૅટરી ફાટી આગ લાગે ! આવું સૅલફોન,ટૅબલૅટ,ડીજીટલ કેમેરા જેવા સાધનો જેમા લીથીયમ બૅટરી વપરાતી હોય તેને માટે બની શકે !!કદાચ આને લીધે જે યુ એસ પોસ્ટલ સર્વીસ મા આવા સાધનો મોકલી શકાતા નથી
Looks like a good lesson not to leave GPS in it bracket in the sun as the lithium battery exploded. This also applies to cell phones, tablets, digital  cameras, and other devices that use lithium batteries. This may be a reason why the US Postal Service will not ship electronic devices that contain lithium batteries any  longer.    
000b
000cThe figure shows the remains of a UPS cargo plane that was carrying thousands of lithium batteries. It crashed near Dubai in the United Arab Emirates, ..
         & laptop000d

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “લીથીયમ બૅટરી ફાટી આગ લાગે …

  1. Very good info.
    I forgot to get a plastic water bottle inside the house after coming back from Gym and left it in my car.
    Next day , I found it warped in Dallas heat.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s