જેણે પણ લખ્યું -સુંદર લખ્યું

000a

 Courtesy : vinodbhai patel

3 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

3 responses to “જેણે પણ લખ્યું -સુંદર લખ્યું

  1. captnarendra

    Golden words. Succinct, heart stirring and thought provoking. Thanks for sharing.

  2. મસ્ત મજાનાં વાક્યો ! (કોઈ લેખક ન હોય ત્યારે તે લોકસાહિત્ય ગણી લેવાનું.)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s