નીરવ જીરવી લેજે ઝુરાપા

કરસનદાસ માણેક…મુખ્યત્વે કવિ પણ વાર્તા, નિબંધ, ચરિત્ર વગેરે સાહિત્ય સવરૂપોમાં પણ એમણે સર્જન કર્યું છે. સોનેટ, અંજનીગીત, ગેયકાવ્ય, મરાઠી સાજી, ખંડકાવ્ય જેવા કાવ્યપ્રકારોને વાહન બનાવીને તેમણે તદઅનુસારી ભાવ, વાણી અને છંદના પ્રયોજનમાં સફળતા મેળવી છે. ‘વૈશંપાયનની વાણી’ના કાવ્યો ધારદાર વ્યંગપૂર્ણ અભિવ્યક્તિને કારણે ‘જન્મભૂમિ’માં પ્રગટ થતાં હતાં ત્યારથી જ લોકપ્રિય બની ગયાં હતાં. ‘કરસનદાસ માણેક એ અનેક કથાઓ, આઝાદીની યજ્ઞજ્વાળાના વર્ણનો, લઘુનવલો અને ચિંતનાત્મક નિબંધો વગેરે ગુજરાતી સાહિત્યને આપ્યા. તેઓ “વૈશમ્પાયન”ના ઉપનામે પણ ઓળખાતા.

જાનારાને જાવા દેજે:

એકલવાયું અંતર તારું
ચૂપ રહી ચીરવા દેજે !
જાનારાને જાવા દેજે !

લાવજે ના લોચનમાં પાણી;
ધ્રુજવા દેજે લેશ ન વાણી,
પ્રાણના પુષ્પની પાંખડી પાંખડી
છાનોમાનો છેદાવા દેજે !
જાનારાને જાવા દેજે !

નીરવ જીરવી લેજે ઝુરાપા,
છોને પડે તારે કાળજે કાપા:
હૈયાની ધરતી તરસી, તારાં
શોણિતથી સીંચાવા દેજે !
જાનારાને જાવા દેજે !

ઝંખનાની કાળી ઘોર ગુલામી;
વહોરજે ના વેદનાઓ નકામી.
સપનાની તારી વાડી રૂપાળીને
સામે ચાલી વેડાવા દેજે !
જાનારાને જાવા દેજે ! કરસનદાસ માણેક +   એકલવાયું 

 

 
Yazidis are in news for a grave situation in northern Iraq. They are being literally exterminated by the Islamic State Jihadis. Only 7,00,000 or so Yazidis remain on the planet today and most of them are in the northern provinces of Iraq near Kurdistan. 1000s have died already this year and their mass killing via siege, starvation and other means is gut wrenching.
The world is watching without doing much to save this extremely rare race. #SaveYazidis cry on the social media is not having much effect as 10s of 1000s of them are on the verge of extinction or capture into slavery by the extreme radicals of ISIS. The situation of women and children starving to death has created an uproar across the world, but not much help is coming forward. 

While researching into who these Yazidi people are, I stumbled upon some unmistakable similarity with Hindus of India. Two hours back, I didn’t know much, but after putting these side by side, I am almost getting convinced that these Yazidis are a lost tribe linked to ancient Hindus of India. The overlapping features are clearly not some coincidences that you will find among pre-Abrahamic religions of the world.

Yazidis kiss a peacock shaped lamp.
Hindus light a peacock shaped lamp.

 Yazidis temples have pyramid shaped gopura just like Hindu temples.
Yazidis symbol is a wing spread peacock, just like Hindu god Shiva’s son, Subrahmanya’s mount. The most important point to note is that peacock, the national bird of India, is a native of south and south east Asia or Africa. Not found in the area of Iraq or Syria at all. 
Yazidi mural on wall of their holy Lalish temple is unmistakably Hindu. You can see saree, which is an unofficial national dress of India.
Yazidi temple at Lalish has snake symbol at the entrance. You won’t find this among other tribes of Arabia or Mesopotamia. For Hindus, Subrahmanya is the other avatara of snakes and worshiped very closely for all snake related pujas like Naga Panchami. 
Yellow sun Yazidi symbol 21 rays.
Number 21 is sacred to Hindus (Ganesha). Offerings are in 21 count like Modaka (sweet). 

Yazidi marry within their castes like Murids, Sheikhs and Pirs.
Hindus marry within castes.  Yazidis could have something like Gotra system (researching).

Any Hindu with even basic understanding of aarti plate, will see Yazidis as their own.

Yazidis believe in continuous rebirth and reincarnation.
Same as Hindu Punar Janma concept.

Yazidis do not circumcise, a very rare thing in the middle east.
Hindus do not circumcise.

Yazidis pray with folded hands. Hindus pray very similarly to their Gods and Goddesses. 
Yazidis pray at sun rise and sun set, just like Hindus. Both face the rising or setting sun when praying to sun. 

Yazidis have a symbol similar to Bindi or Tilak during temple prayer, very similar to Hindu forehead custom. 
For big celebrations, lighting lamp by females common to both Yazidis and Hindus.
Yazidis men worship Melek Taus by lighting fire in temples.
Hindus’ do similar fire based worship to their Gods, with high regard for agni the fire.


As I read and browse, there are more similarities popping up. The trident (Shiva’s trishula), the vessels used during worship (kalasha), the sound (something like dhol and shankha), sun worship methods and much more..

I am convinced that they ARE deeply connected to ancient Hindu civilization. Whether through Zoroastrian connection in Persia (today’s Iran) or directly via migration, has to be researched. If you find credible sources, please share them in the comments.

And most importantly, please put pressure on the Indian, Iraqi, US, EU and other governments to save them. They have just a few days between life and death, at the current barbarism level of ISIS. Let this very rare and ancient tribe of our earth survive.

Source: Via WHN Publisher (World Hindu News)

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under ગીત, પ્રકીર્ણ

2 responses to “નીરવ જીરવી લેજે ઝુરાપા

 1. એકલવાયું અંતર તારું
  ચૂપ રહી ચીરવા દેજે !
  જાનારાને જાવા દેજે !

  કવિ કરશનદાસ માણેક નું ભાવવાહી સુંદર કાવ્ય

 2. nabhakashdeep

  વાહ! કવિત્ત્વ શક્તિના પરચાને.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s