દર્શકના ત્રિવેણીતીર્થ …+ સોફ્ટવૅર એન્જી. સાથે લગ્ન

“Darshak” ni ‘Trivenitirth’ vishe Sahitya Sangamma

Yamini Vyas's photo.

રવિવાર ,તારીખ ૧૪ ડીસેમ્બર,બપોરે ; ૦૩.૦૦ કલાકે.
નવીનભાઈ ઠક્કર સભાગૃહ ,
વિલે પાર્લે (ઇસ્ટ)
:લાગણી નું સરનામું અને વહાલનું વસિયતનામું એટલે ..........
."વહાલના વારસદાર"......
રાષ્ટ્રીય કળા કેન્દ્ર,સુરત નું એક સત્ય ઘટના આધારિત યશસ્વી નાટક..
લેખિકા: યામિની વ્યાસ...
દિગ્દર્શક :- મેહુલ શર્મા ...
સંગીત :- શૌનક પંડ્યા ....
સંગીત સંચાલન :- અમિત ભગતવાલા
કલાકારો;-
યશ્વી સ્માર્ત ...
સિદ્ધિ ઉપાધ્યાય..
આદિત્ય ગાંગુડે..
સ્વપ્નીલ પાઠક..
ધ્વની ત્રિવેદી...
ડૉ.પ્રણવ પચીગર ....
યામિની વ્યાસ...
એના મેકવાન ..
દિલીપ ઘાસવાલા
અને
દિનેશ ભગતજી
સંગીત સંચાલન :- અમિત ભગતવાલા.
શો સમ્પર્ક.: ૦૯૮૨૫૬૫૮૪૦૮
Yamini Vyas's photo.
Yamini Vyas's photo.

seMARRYING A SOFTWARE ENGINEER!

This is a warning for woman planning to marry software engineers in the form of a conversation between a husband (software engineer) and his wife. Look before you leap !!!

SCENE
A wife is waiting for her husband who is a software engineer. After sometimes, the husband arrives.

HUSBAND:
(opening the door and entering in) Hi dear! I am LOGGED IN.

WIFE:
Thank God that you have arrived. Have you brought saree?

HUSBAND:
BAD COMMAND OR FILE NAME .
WIFE:
But I told you about in the morning.

HUSBAND:
ERRONEOUS SYNTAX, ABORT, RETRY, CANCEL
WIFE:
O my God…… Ok forget it. Tell me where’s your salary?

HUSBAND:
FILE IN USE, READ ONLY, TRY AFTER SOME TIME
WIFE:
At least give me your credit card. so that I can do some shopping.

HUSBAND:
SHARING VIOLATION. ACCESS DENIED.
WIFE:
I made a mistake in marring you.

HUSBAND:
DATA TYPE MISMATCH.
WIFE:
You are useless.

HUSBAND:
BY DEFAULT.
WIFE:
Who was there in the car you this morning?

HUSBAND:
SYSTEM UNSTABLE. PRESS ANY KEY TO REBOOT.
WIFE:
Ok leave it. Would you like to have some snacks?

HUSBAND:
HARD DISK FULL.
WIFE:
What is the relation between you and your receptionist?

HUSBAND:
THE ONLY USER WITH RIGHT PERMISSION .
WIFE:
What is my value in your life?

HUSBAND:
UNKNOWN VIRUS DETECTED .
WIFE:
Do you love me or your computer?

HUSBAND:
TOO MANY PARAMETERS.
WIFE:
I will go to my dad’s house !!!
HUSBAND:
PROGRAMME PERFORMED ILLEGAL OPERATION. IT WILL CLOSE.
WIFE:
I will leave you for ever.
HUSBAND:

CLOSE ALL PROGRAMMES AND LOG IN FOR ANOTHER USER.
WIFE:
It is worthless talking to you husband.
HUSBAND:
SHUT DOWN THE COMPUTER.
WIFE:
I’m going.
HUSBAND:
ITS NOW SAFE TO TURN OFF YOUR COMPUTER.

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “દર્શકના ત્રિવેણીતીર્થ …+ સોફ્ટવૅર એન્જી. સાથે લગ્ન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s