ચિ પરેશ ને ૫૬ મી વર્ષગાંઠના આશીસ અને શુભેચ્છાઓ

hbp

May this day bring countless happiness

and endless joy and live with peace

and serenity. Happy Birthday

Happy 56th Birthday Song – YouTube

Mar 31, 2012 – Uploaded by Michael Cornell ……કેટલીક યાદ
Untitled-161

દાદીમાના ખોળામા ગઢેચી

Chi Paresh Sathe Tour 50 Varsh Pehla

અમારી સાથે પ્રવાસમા

26 (1)

શાળાના નાટકમા

08

ઠંડા પાણીમા એક કલાક તરવુ

06

તારા પુસ્તકો

09

તારા પુસ્તકો

paresh

પ્રેઝનટેશન …

07

નાની બેનના ગઝલ પુસ્તકના લોકાર્પણ પ્રવચન

121

હર હાલમેં ખુશ

1234

જ્યારે રણવગડે નીસરવા ટાણે સૌ ખૂણે સંતાય ત્યારે કાંટા રાને તું લોહી નીંગળતે ચરણે ભાઈ એકલો ધાને રે 

૧૧૧૧૧૧૦૧૦૦

 

 

paresh vyas 001 – YouTube

૧૨૧૨૧૨૧૧૨૧૨૧૨ તથ

5 Comments

Filed under Uncategorized

5 responses to “ચિ પરેશ ને ૫૬ મી વર્ષગાંઠના આશીસ અને શુભેચ્છાઓ

 1. readsetu

  Pareshbhai, happy happy birthday….

  lata hirani

 2. શ્રી પરેશભાઈને એમની ૫૬ મી વર્ષ ગાંઠ પ્રસંગે અભિનન્દન અને ઢેર સારી શુભેચ્છાઓ .

 3. captnarendra

  Many happy returns of the day, Pareshbhai. We wish you the very best of everything in life.

 4. Ramesh Patel

  Many many happy returns of your special Day.”…..Shri Pareshbhai

 5. આદરણીય વડિલ બહેન શ્રી પ્રજ્ઞાજુબહેન

  ચિં પરેશભાઇને છપ્પનમી વર્ષ ગાંઠની ખુબ શુભેચ્છાઓ

  ” તુમ્હારે કદમ ચુમે સફલતા સારી

  સદા ખુશ રહો યે દુવા હૈ હમારી “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s