બાલુ મોહન વઘાસીયા+

આ સાથે
એક સાવ નાનકડી પુસ્તીકા
‘બાલુ મોહન વઘાસીયા
અને
જોડણીનો વલોપાત’
:લેખક: 
નટુભાઈ નીમ્બાર્ક
મોકલું છું.. કદાચ તમને ગમે..
વાંચજો અને મીત્રોને મોકલજો.

Balu_Mohan_ane_Jodni_no_Valopat-Natubhai_Nimbark-2014-12-10 (1)

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s