યામિની વ્યાસે લખેલી એકોક્તિ +

સાહિત્ય સંગમના હોલમાં ડો. ભારતી રાણેના પ્રવાસપુસ્તક ‘પગલાંનાં પ્રતિબિંબ’નું લોકાર્પણ પદ્મશ્રી પ્રવીણ દરજી, ભગવતીકુમાર શર્મા, રમણ પાઠક, બકુલ ટેલર, જનક નાયક અને સંધ્યા ભટ્ટની ઉપસ્થિતિમાં  થયું હતું, ત્યારે પુસ્તકના એક લેખ પરથી યામિની વ્યાસે લખેલી એકોક્તિ રુચા કાપડીઆએ ભજવી હતી.
 • Rucha Kapadiaa Ekokti 30-4-11 – YouTube

  – Uploaded by Janak Naik

  સાહિત્ય સંગમના હોલમાં ડો. ભારતી રાણેના પ્રવાસપુસ્તક ‘ પગલાંનાં પ્રતિબિંબ’નું લોકાર્પણ પદ્મશ્રી પ્રવીણ દરજી, ભગવતીકુમાર શર્મા, રમણ પાઠક, બકુલ ટેલર, જનક .

  ………………………………………………..

  Vasant Ghaswala Ekokti 30-4-11 – YouTube

  May 4, 2011 – Uploaded by Janak Naik

  … પદ્મશ્રી પ્રવીણ દરજી, ભગવતીકુમાર શર્મા, રમણ પાઠક, બકુલ ટેલર, જનક નાયક અને સંધ્યા ભટ્ટની ઉપસ્થિતિમાં તા. 30-4-11ના રોજ થયું હતું, ત્યારે પુસ્તકના એક લેખ પરથી યામિની વ્યાસે લખેલી એકોક્તિ

  ………………………………………

  Vaibhav Desai Ekokti – YouTube

  May 17, 2011 – Uploaded by Janak Naik

  … પદ્મશ્રી પ્રવીણ દરજી, ભગવતીકુમાર શર્મા, રમણ પાઠક, બકુલ ટેલર, જનક નાયક અને સંધ્યા ભટ્ટની ઉપસ્થિતિમાં તા. 30-4-11ના રોજ થયું હતું, ત્યારે પુસ્તકના એક લેખ પરથી યામિની વ્યાસે લખેલી એકોક્તિ

  ……………………………………………………………….
  5:42Naresh Kapadiaa-Yamini Vyas+

  સાહિત્ય સંગમના હોલમાં દર મહિનાના કોઈ એક રવિવારે હાસ્યોત્સવ થાય છે. તા. 17-4-11ના હાસ્યોત્સવમાં નરેશ કાપડીઆ અને યામિની વ્યાસે શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માની એક હાસ્યક્રુતિનું પઠન કર્યું હતું. આપ પણ માણો. …
  ………………………………………………………………

  .

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s