સાગર, ખડક, પવન, સડક, ઝૂંપડી, મકાન… સૌને તારું નામ કીધું છે. – સુરેશ દલાલ

5 Comments

Filed under કવિતા, ઘટના, પ્રકીર્ણ

5 responses to “સાગર, ખડક, પવન, સડક, ઝૂંપડી, મકાન… સૌને તારું નામ કીધું છે. – સુરેશ દલાલ

  1. Best Gujarati song I have ever heard!! One more song I would like to note is એક બેવફા મારા મન દર્પણ મા દર્શન દઇ ને ચાલી ગઇ. Compose and written by avinash vyas and sung by suresh vadkarji.

  2. ઐસ્વર્યા ના સુરીલા કંઠે ગવાએલ સુંદર ગીત માણ્યું .

  3. ૨૦૧૧- ઐશ્વર્યાને સ્ટેજ પર ખીલતી જોઈ, સાંભળી હતી – તે પ્રસન્ન યાદ તાજી થઈ ગઈ. અદભૂત શક્તિ વાળી ગાયિકા.

  4. pragnaju

    ધન્યવાદ પ્રેક્ષકમાથી શોધી મોકલેલ ફોટાને બ્લોગ કરી દીધો છે

  5. ganari ne ghana abhinandan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s