हजारो शिव लिंग

इतिहासमा प्रथमवार   शिकरी नदीनुं पाणी ओसरता हजारो शिव लिंग दर्शन्

Karnataka :-the river Shikri water has reduced for the first time in our history and thousands

of shiv lingas were seen which was under water all these years

02

ब्रह्म मुरारि सुरार्चित लिंगम्
निर्मल भाषित शोभित लिंगम् ।
जन्मज दुःख विनाशक लिंगम्
तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम् ॥1.
देव मुनि प्रवर्चित लिंगम् 
काम दहन करुणाकर लिंगम् ।
रावण दर्प विनाशन लिंगम् 
तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम् ॥2.
सर्व सुगन्धि सुलेपित लिंगम्
बुद्धि विवर्तन कारण लिंगम् ।
सिद्ध सुरासुर वन्दित लिंगम्
तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम् ॥3.

कनक महामणि भूषित लिंगम् 
फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम् ।
दक्ष सुयज्ञ विनाशन लिंगम् 
तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम् ॥4
कुंकुम् चन्दन लेपित लिंगम्
पंकज-हार सुशोभित लिंगम् ।
सञ्चित पापविनाशन लिंगम् 
तत् प्रणमामि सदाशिव लिंगम् ॥5.
देवगणार्चित सेवित लिंगम्
भावैर्भक्ति प्रवेशम् लिंगम् ।
दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम् 
तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम् ॥6.
अष्टदलोपरि वेष्टित लिंगम्
सर्व समुद्भव कारण लिंगम् ।
अष्ट दारिद्र्य विनाशन लिंगम्
तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम् ॥7.
सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम्
सुर वनपुष्प सदार्चित लिंगम् ।
परमपदं परमात्मक लिंगम्
तत् प्रणमामि सदा शिव लिंगम् ॥8.
लिंगाष्टकम् इदं पुण्यं यः पठेत्-शिव सन्निधौ,
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥

 

01 03 04 05 06 07 08 09

1 ટીકા

Filed under અધ્યાત્મ, ઘટના

One response to “हजारो शिव लिंग

  1. South India is known for Shiv Puja and North India is known for Ram and Krishna Puja

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s