સંખેડાના દાંડીયા+ગરબો રે રમે રાજને દરબાર…

 આજથી શરુ થતા શરદ દુર્ગા નવરાત્રીએ

12

Courtesy   Dr.Kanak Ravel

નીચેનો અહેવાલ આપણા ગુજરાતી બ્લોગ જગત સામે રજુ કરવા જેવો-કનકભાઈ

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

રમતો ભમતો રે, આવ્યો કુંભારીને દ્વાર
એલી કુંભારીની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ
માને ગરબે રે, રૂડા કોડિયાં મેલાવ

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

રમતો ભમતો રે, આવ્યો સોનીડાને દ્વાર
એલી સોનીડાની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ
માને ગરબે રે, રૂડા જાળીયા મેલાવ

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

રમતો ભમતો રે, આવ્યો ઘાંચીડાને દ્વાર
એલી ઘાંચીડાની નાર, તું તો સૂતી હોય તો જાગ
માને ગરબે રે, રૂડા દિવેલીયા પુરાવ

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર

માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર
સૌજન્ય Mavjibhai.com   ગરબો રે રમે રાજને દરબાર

 

Leave a comment

Filed under વિજ્ઞાન

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s