पक्षिणो हे… पक्षिणः…./पंडित रामकिशोरः त्रिपाठी

12

पक्षिणो हे… पक्षिणः….
(राग ः पंखीडा ओ पंखीडा)

पक्षिणो हे… पक्षिणः… पक्षिणः हे… पक्षिणः
पक्षिणः उड्डीयन्तां पावागढं रे
महाकाल्यै कथयतु गरबा रमताम् रे ॥
हे… ग्रामस्वर्णकारबन्धोशीघ्रमागच्छ |
मम मात्रे सुन्दरं मञ्जीरमानय ॥
शोभनं मनोहरं च दिव्यमानय रे
महाकाल्यै कथयतु गरबा रमताम् रे ॥ १ ॥
हे… ग्राममणिकारबन्धो तूर्णमागच्छ
मम मात्रे सुन्दरं कङ्कणमानय रे
शोभनं मनोहरं च दिव्यमानय रे
महाकाल्यै कथयतु गरबा रमताम् रे ॥ २ ॥
हे… ग्रामवस्त्रकारबन्धो शीघ्रमागच्छ |
मम मात्रे शोभनम् अशुकम् आनय
शोभनं मनोहरं च दिव्यमानय रे
महाकाल्यै कथयतु गरबा रमताम् ॥ ३ ॥
b

Leave a comment

Filed under અધ્યાત્મ, ઘટના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s