करुणामयि ! नमस्तुभ्यम् ! प्रसीद देवि प्राणदा !

navratri

या देवी सर्व भूतेषु चिती-रूपेण संस्थिता
शक्तिरूपा शान्तिरूपा श्रद्धारूपा रूपातिता ,
चेतना सर्व भूतानाम् विष्णुमायेति शब्दिता ,
मुक्तिदाता तु या माता सा मातृचरणे नमः !!
                      जगद्धात्री जगज्जननी जगत्संहारिणी शिवा
त्रिगुण्मयी गुणातीता त्रिनेत्री सा गुणप्रदा !
आद्यशक्ति महादेवी सिद्धिदा शुद्धबुद्धिदा
आद्यन्तरहिता माता भक्ति भुक्ति च मुक्तिदा!!
स्वयं ज्योतिस्वरूपा च ब्रह्मरूपा चिदंबरा
જ્ઞાनप्रदा चिदानंदा सर्वसाक्षी ऋतंभरा ,
जगन्माया जगद्वन्द्या, नमामि योगिनां प्रभाम् !
करुणामयि ! नमस्तुभ्यम् ! प्रसीद देवि  प्राणदा !
late Naresh Joshi

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “करुणामयि ! नमस्तुभ्यम् ! प्रसीद देवि प्राणदा !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s