મો ર

 

નર મોર ની રંગીન પીંછા વાળી પૂંછડી માટે જાણીતું છે. વર્ષાઋતુમાં જ્યારે વાદળો ગડગડાટ કરતાં હોય અને વરસાદ પડવાની તૈયારી હોય ત્યારે નર મોર આ પીંછા ફેલાવે છે અને નૃત્ય કરતો હોય તેમ ધીરે ધીરે ગોળ ફરતા જઇ પોતાનાં ફેલાવેલાં પીછાંને ઝડપથી ધ્રુજાવે છે,p1 p2 p3 p4 p5 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p21 p29

 

Some may argue that the peacock is the most beautiful bird. Some may pick another. But there is no disputing this claim – the peacock is an amazing specimen of nature, showing off the myriad colors and designs only the natural process can produce. Its grace, its feathers and its signature royal walk are what make the peacock a unique natural phenomenon, and one that is oh so beautiful to behold.

Courtasy w: [FunOnTheNet] El pavo real

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “મો ર

  1. ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી એટલે મોર

    રંગબેરંગી મોર જોવાનો પણ એક આનંદ છે. કુદરતની એક કમાલ .

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s