ચિ ચિંતનને ૪૫મી વર્ષગાંઠના શુભાશીસ /શુભેચ્છાઓ

8

172018

ડીસેમ્બર ૧૭ ૧૯૭૦…

ચિ ચિંતનના જન્મ …

બાદ

માસીને ઘેર

અને અનેક ભરતી ઓટ બાદ

આજે ૪૫ વર્ષ પુરા

અનેકાનેક શુભાશીસ અને

શુભેચ્છાઓ સાથે થોડી યાદ …યાદો…૧ ચિ રોમા ચિંતન ૨મમ્મીપપ્પા ૩ચિંતન-અર્પિતા ૪ચિંતન-અર્પિતા અને PPમાસી માસાજી

Leave a comment

Filed under ઘટના, Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s