કીં ગ ફી શ ર

1 2 3 5 6 8 9

 

 

 

*

ખુલ્લું આ ઘરનું બારણું છે, તું હવે તો આવ,
કેવું સરસ વધામણું છે! તું હવે તો આવ.

અનિવાર્ય લાખ છે છતાં રોકી શકો શું શ્વાસ ?
તો આ તો ફક્ત રૂસણું છે… તું હવે તો આવ !

ખેતરમાં ઊગવાને કોઈ ઈચ્છતું નથી,
જ્યાં મૂળ છે ત્યાં ટૂંપણું છે, તું હવે તો આવ.

ઢાળી દીધાં છે ઢોલિયે ખેતર અને આ જાત
બાકી ફકત શિરામણું છે, તું હવે તો આવ.

આંખોથી અળગી કેમ કરું ? આ પ્રતીક્ષા તો
દૃષ્ટિના ડિલનું છૂંદણું છે, તું હવે તો આવ.

ધુમ્મસ પછી તો થઈ જશે દુનિયાનું ખૂબ ગાઢ,
મોંસૂઝણું હજી ઘણું છે, તું હવે તો આવ.

દીધા નથી તેં માપના કપડા કદી, ખુદા !
પણ આ તો મારું ખાંપણું છે, તું હવે તો આવ.

શબ્દો સૂયાણાં છટપટે છે કોરા આંગણે
ખુલ્લું આ ઘરનું બારણું છે, તું હવે તો આવ.

                                                        -વિવેક મનહર ટેલર                                                                                                          Courtesy  Deepak Punjabi

Alan McFadyen, who has been an avid wildlife photographer since 2009, just captured a photo that he has spent 6 years trying to get. By his count, it took him 4,200 hours and 720,000 photos to get a perfect shot of a kingfisher diving straight into the water without a single splash.
“The photo I was going for of the perfect dive, flawlessly straight, with no splash required not only me to be in the right place and get a very lucky shot but also for the bird itself to get it perfect,” McFadyen told The Herald Scotland. “I would often go and take 600 pictures in a session and not a single one of them be any good. But now I look back on the thousands and thousands of photos I have taken to get this one image, it makes me realise just how much work I have done to get it.”
McFadyen, who also runs a wildlife photography hide business, was inspired to love nature and wildlife by his grandfather. “I remember my grandfather taking me to see the kingfisher nest and I just remember being completely blown away by how magnificent the birds are. So when I took up photography I returned to this same spot to photograph the kingfishers.”
“The photo I was going for of the perfect dive, flawlessly straight, with no splash required not only me to be in the right place and get a very lucky shot but also for the bird itself to get it perfect”
“I’m sure my grandfather would have loved it, I just wish he could have seen it. All of my family contacted me when they saw it and said he would have been so proud of it”

 

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “કીં ગ ફી શ ર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s