જાપાનીઝ ઓરીગામી આર્ટ

11109 8 7 6 5 43 2 1

6 Comments

Filed under પ્રકીર્ણ

6 responses to “જાપાનીઝ ઓરીગામી આર્ટ

 1. મઝા આવી ગઈ. કદાચ આ wet origami છે.

  • pragnaju

   Origami Rat (Eric Joisel) Wet Shaping Tutorial … – YouTube
   Video for wet origami YouTube▶ 20:38

   Mar 18, 2014 – Uploaded by quietmarverick
   Hey crazy folders! 🙂 This is the last shaping tutorial for Eric Joisels rat. I like to fold the rat with self made tissue ..

 2. pragnaju

  Suresh Jani
  9:05 AM (1 hour ago)

  to me
  જોડણી સુધારો – ઓરીગામી.

 3. કાગળ ની કળામાં જાપાનીઝ લોકોને કોઈ નાં પહોંચે .આબેહુબ નમુના છે. કેવી રીતે એ બનાવતા હશે એનું આશ્ચર્ય છે !

 4. Ramesh Patel

  wonder of art world….your keen interest in such art work is also a great job.
  Shri Sureshbhai….really super with a extra power.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s