વૃધ્ધ વૃક્ષો…

=૨ ૧ -૧ ૨ ૦૩ ૩ ૦૪ ૪ ૦૫ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯

https://i2.wp.com/45.media.tumblr.com/d90f40b9fafd7f3655f61a25abd917a1/tumblr_nyw1zzb0u41upvbufo1_540.gif

Photographer’s Appreciation for Old Trees
Beth Moon has a passion for photographing ancient trees. The San Fransisco based resident has traveled the world to capture some of the most breathtaking trees you will ever see, a journey that took 14 years to complete. The magnificent images were put together and published in a book called, Ancient Trees.
Here is a glimpse at her incredible collection.

Courtesy   funonthenet@yahoogroups.com

1 ટીકા

Filed under ઘટના, પ્રકીર્ણ

One response to “વૃધ્ધ વૃક્ષો…

  1. જેમાં વૃદ્ધિ થતી રહે એ વૃદ્ધ . વૃક્ષ અને વૃદ્ધ બન્ને સરખાં .બન્નેમાં વૃદ્ધિ થયા કરે અને એક દિવસે એ અટકી જાય ત્યાર પછી અંતની શરૂઆત !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s