પ્લાસ્ટીક ચમચીના બીજા ઉપયોગ

You may like this . Jina / Swara for sure….
Inline image 1

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૨ ૧૨અ ૧૪ ૧૬ ૧૭

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “પ્લાસ્ટીક ચમચીના બીજા ઉપયોગ

  1. સરસ માહિતી. ખાંખાં ખોળાં કરતાં સરસ વેબ સાઈટ મળી આવી…

    http://evidyalay.net/hobbylobby/?p=5803

  2. pragnaju

    સુજા ઇ મેઇઅલ
    See this.. to cut plastic bottles. This is one of my hobbies!

    http://www.ehow.com/how_7732167_cut-plastic-bottles.html

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s