રી-બ્લોગ શ્રી ભાવેશભાઇના કાવ્યાલય…/ યામિની વ્યાસ+

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “રી-બ્લોગ શ્રી ભાવેશભાઇના કાવ્યાલય…/ યામિની વ્યાસ+

  1. સુરત એ હજી પણ સાહિત્ય નગરીની છાપ ટકાવી રાખી છે એ આ કવિઓ અને એમની કાવ્ય ગોષ્ટી બતાવી આપે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s