તો લખું /શકુર સરવૈયા રજૂઆતઃ પી. કે. દાવડા

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “તો લખું /શકુર સરવૈયા રજૂઆતઃ પી. કે. દાવડા

  1. વાહ, શું લખું ? એમ લખીને એક મજાનું કાવ્ય લખી નાખ્યું આ કવીએ !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s