કોશેટામાં પોષાયેલી અટકળની બંધ આંખો, ને પછી, -જયશ્રી વિનુ મરચંટ

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “કોશેટામાં પોષાયેલી અટકળની બંધ આંખો, ને પછી, -જયશ્રી વિનુ મરચંટ

  1. readsetu

    Nice poem.

    can I get her contact ? email id pl ?

    thank you.

    lata hirani

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s