ભર વસંતે કળી એક ખીલ્યા વિણ જ ગી ખરી! /જયશ્રી વિનુ મરચંટ

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “ભર વસંતે કળી એક ખીલ્યા વિણ જ ગી ખરી! /જયશ્રી વિનુ મરચંટ

  1. જયશ્રીબેનની ગઝલોનો ભાવ ગમ્યો. ધન્યવાદ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s