હવે ઑલવીન ટોફલર આપણી વચ્ચે નથીGenius At Work…

હવે ઑલવીન ટોફલર આપણી વચ્ચે નથી

બીપીન શ્રોફ

આ પૃથ્વી પર લાખો નહીં; પણ કરોડો માનવીઓ આવીને જતા રહ્યા. પણ કેટલાક પોતાનાં કાર્યો અને ખાસ કરીને વીચારોની એવી અસર મુકીને જાય છે કે જે સમયાતીત હોય છે. ઑલવીન ટોફલરતેમાંના એક હતા. તેમણે માનવજાતને પોતાનાં ત્રણ પુસ્તકો, ‘ફ્યુચર શોક’(1970), થર્ડ વેવ’(1980) અને‘પાવર શીફ્ટ’(1990) લખી, પ્રકાશીત કરીને જબરજસ્ત સમૃદ્ધ બનાવી દીધી છે. ઉપરોક્ત પુસ્તકોની નકલો લાખોમાં નહીં; પણ કરોડોમાં પ્રકાશીત થઈ છે. જે હજુ વેચાય અને વંચાય પણ છે. વીશ્વની ઘણી બધી ભાષાઓમાં તે પુસ્તકોનું ભાષાન્તર થયું છે. આ ત્રણ પુસ્તકોમાં [……..………..]

♦♦♦

આખી પોસ્ટ માટે લીન્ક નીચે આપી  છે ♦♦♦

 

https://govindmaru.wordpress.c om/2016/09/02/bipin-shrof/

 

 

ધન્યવાદ..

 

Subject:000000000 00000000 0000000 000000 00000 0000 000 00 0 1 11 111 1111 11111 111111 1111111 11111111 111111111 1111111111
Calvin has worked for 25 years to perfect his medium of choice: Paper!

But he doesn’t just draw on it. He shapes it to create intricate works of staggering detail and beauty.

This particular series is appropriately titled, “Paper Zoo.”

To make the art, he starts by observing real-life animals and their movements.

He takes numerous sketches that he will later use as reference for his paper art.

He then cuts up thousands of tiny pieces of paper and pastes them together to form each animal.

The texture he is able to achieve with this technique is astounding.

Given that he’s only working with white paper, the details must be exactly right in order to create the appropriate depth and shadowing.

It’s incredibly delicate work.

Each small piece can take many weeks to complete.


While the bigger ones can take months, or even years.

His work has been featured in National Geographic, as well as numerous galleries and art shows all over the world.

He uses X-ACTO knives, scalpels, and scissors in the construction of his critters.

Fur is an especially difficult texture to create, so animals make for a distinct challenge.

Feathers are also very hard to replicate.

Just look at the texture on the hummingbird’s belly.

They almost look like they could be alive!

Calvin’s Facebook page and website feature a whole lot more of his amazing works and they’re really worth your time

Amazing.

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “હવે ઑલવીન ટોફલર આપણી વચ્ચે નથીGenius At Work…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s