ગાંધીજી આફ્રીકા શા માટે ગયા?

 %e0%aa%97%e0%aa%be

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “ગાંધીજી આફ્રીકા શા માટે ગયા?

  1. દાવડાજીએ ગાંધીજીના આફ્રિકાના ૨૧ વર્ષના વસવાટ અંગેની પ્રાપ્ત માહિતીનું ટૂંકમાં સરસ અને સરળ શબ્દોમાં આ લેખમાં સંકલન કર્યું છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s