ગાંધીવાદ-૩

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “ગાંધીવાદ-૩

  1. ગાંધી નો ગાંધીવાદ એટલે માનવ સેવા. એમના અનુયાયીઓ એ ગાંધીવાદ કેટલો
    પચાવ્યો છે એ એક સવાલ છે. સાપ ગયા અને લીસોટા રહી ગયા !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s