ગાંધીજી લોકચાહન/ પી. કે. દાવડા

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “ગાંધીજી લોકચાહન/ પી. કે. દાવડા

  1. ગાંધીજી ને લોકો મહાત્મા કેમ કહેતા હતા એનું રહસ્ય આ એમના જીવનના આ પ્રસંગો અને એવા જ બીજા ઘણા પ્રસંગો માં જોવા મળે છે.

    તેઓએ ઘણી વાર કહ્યું હતું મારું જીવન એ જ મારો સંદેશ છે.

  2. pragnaju

    ધન્યવાદ
    આવા સત્યના પ્રયોગો મા શ્રી દાવડાજીએ નાના લેખમા વર્ણવ્યા છે…આવા લેખો ગાંધી જ્યંતિ સુધી અને ત્યાર પછી મુકવા વિચાર છે માણશોજી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s