બકીંગહામ પેલેસમાં/પી. કે. દાવડા

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “બકીંગહામ પેલેસમાં/પી. કે. દાવડા

  1. ખરે સમયે હિમ્મત હારી જઈ, સિધ્ધાન્તોને પડખે કરી દે, ગાંધીજી એ માટીના ન હતા.

    દાવડાજીની વાત સાચી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s