આવર્તન કાવ્ય અને યામિનીની કેટલીક પ્રવ્રુતિ…

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

 

નાટ્ય ક્ષેત્રે સિધ્ધી

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગાંધી જ્યંતિની ઉજવણી

 

 

 

 

 

%e0%ab%a6 ગાંધી જ્યંતિની ઉજવણી ગાંધીજીના પૌત્ર મા શ્રી કનુભાઇ સાથે
%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6%e0%ab%a6

 

3 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

3 responses to “આવર્તન કાવ્ય અને યામિનીની કેટલીક પ્રવ્રુતિ…

  1. જે થાય છે – તે જોયા કરવાની મજા જ મજા.

  2. જીવનમાં આવર્તન છે અને પરિવર્તન પણ સાથો સાથ છે.સાક્ષી ભાવ છે જરૂરી.
    સુંદર વિચારણીય કાવ્ય રચના

  3. Saras kavya ane natya kshetre adabhoot siddhi badal khoob khoob abhinandan

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s