ગીતા (મારી સમજણ)પી. કે. દાવડા

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “ગીતા (મારી સમજણ)પી. કે. દાવડા

  1. ઈ-મેલમાં વાંચ્યું હતું. ફરી સળંગ ગીતા વાચનનો આનંદ લીધો.

  2. “કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેશુ કદાચ ન.” નો અર્થ “તારો માત્ર કામ કરવાનો જ અધિકાર છે, ફળ મેળવવાનો નહિં.” કરવા કરતાં “તારો અધિકાર ‘કર્મ કરવા’ પર છે, ‘ફળ’ પર નથી” એવો કંઈક કરીએ તો તાર્કીક રીતે સમજવાનું સહેલું પડે તેમ છે. અહીં મનુષ્યના ‘અધિકાર’ની વાત છે. મનુષ્ય ઇચ્છે તે, ઇચ્છે ત્યારે, ઇચ્છે તે રીતે કરી શકે છે તે તેનો ‘અધિકાર’ છે. પણ તેનું શું ફળ શું આવશે ? તે તેના અધિકાર ક્ષેત્રની વાત નથી. ફળ તો આવશે જ. સારું કે ખરાબ. કેવું આવશે તે તેના અધિકાર ક્ષેત્રની વાત નથી. ખેડુતનું કામ પાક લગાવવા ખેતી કરવાનું છે, ફસલ માટે જરુરી વરસાદ પડે તે તેના અધિકાર ક્ષેત્રની બહારનું છે. તે કુદરતનું કામ છે. જો સારો વરસાદ પડે તો સારી ફસલ થાય અને ન પડે તો ફસલ સુકાય જાય. પરીણામ તો મળ્યું – નફો કે નુકશાન. આમ પરીણામ કેવું આવે તે મનુષ્યના ‘અધિકાર’ ની વાત નથી – આ મારી સમજણ પ્રમાણેની વાત છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s