ગુપ્તચર, યુદ્ધ અને રાજનીતિ /સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under Uncategorized

2 responses to “ગુપ્તચર, યુદ્ધ અને રાજનીતિ /સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી

  1. ખૂબ વિચારપાત્ર મુદ્દા અહીં ઝલકે છે. રાજનીતિ અને શાસંવ્યવસ્થા માત્ર મુત્સદ્દી જ સમજી શકે. ચાણક્યથી માંડી સરદાર પટેલ અથવા ગગા ઓઝા, શામળદાસ મહેતા, કનૈયાલાલ મુનશી કે જીવરાજ મહેતા હોય, તેમણે મુત્સદ્દીપણાથી પોતાના શાસનકર્તાઓની બાજીઓ સંભાળી છે…
    આજના રાજ્યકર્તાઓએ સમજવા જેવી વાત.

  2. ખૂબ વિચારપાત્ર મુદ્દા અહીં ઝલકે છે. રાજનીતિ અને શાસનવ્યવસ્થા માત્ર મુત્સદ્દી જ સમજી શકે. ચાણક્યથી માંડી સરદાર પટેલ અથવા ગગા ઓઝા, શામળદાસ મહેતા, કનૈયાલાલ મુનશી કે જીવરાજ મહેતા હોય, તેમણે મુત્સદ્દીપણાથી પોતાના શાસનકર્તાઓની બાજીઓ સંભાળી છે…
    આજના રાજ્યકર્તાઓએ સમજવા જેવી વાત.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s