શ્રીમતી યામિનીબેન વ્યાસ પ્રવચન

yamini-1

Lecture at Surat You tube

The Dezart Flower’ – (Yamini Vyas) Dt. 10-6-2015 – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=G08yZUzzFuA
Jun 24, 2015 – Uploaded by Janak Naik

નર્મદ સાહિત્ય સભા અને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઉપક્રમે સુપર મોડેલ અને જેમ્સ બોન્ડની હિરોઈન વારિસ …

Missing: desert

y3 y5 y8

unname2

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s