કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ –૫ ; મૃત્યુ સાથે મૂઠભેડ…૭

  b      ફિયોના સાત વરસની હતી, ત્યારની આ વાત છે. એક દિવસે સાંજે મકાઈનું વેચાણ પતાવીને તે ઘેર પાછી આવી રહી હતી, ત્યારે તેનું શરીર બહુ જ અકડાઈ રહ્યું હતું. એકએક ડગલું તે માંડ ભરી રહી હતી. તેને રસ્તાની બાજુમાં જ સૂઈ જવાનું મન થયા કરતું હતું, પણ ખીસામાં જાળવીને રાખેલી આખી સાંજના વેચાણની મતા કોઈ લૂંટી જાય એનો ડર તેના માથે ઝળૂંબી રહ્યો હતો. માંડમાંડ તે ઘેર તો પહોંચી, પણ અંદર આવતાં જ તે ઢળી પડી. માત્ર બ્રાયન જ ઘેર હતો. તેની મા જ્યાં વેચાણ કરી રહી હતી, ત્યાં દોડી ગયો અને તેને આ ખબર આપી.

Leave a comment

Filed under વાર્તા, સત્યકથા, Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s