કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૭; નાઈટ…૯

 કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૭; નાઈટ
  013    નાઈટ – હેરિયેટની પાટવી કુંવરી ! જ્યારે તે જન્મી હશે, ત્યારે ખીલતી કળી જેવી યુવાન હેરિયેટને કેટલો ઉમંગ હશે ? કેવા કેવા અરમાન એની આ પહેલા ખોળાની લાડલી માટે તેણે યુવાનીના ઉંબર પર પ્રવેશતાં સેવ્યાં હશે ?

1 ટીકા

Filed under ઘટના, સત્યકથા, Uncategorized

One response to “કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૭; નાઈટ…૯

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s