૧0 કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૮ ,વિજયની પહેલી ઉષા

2110 કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૮ ,વિજયની પહેલી ઉષા

1 ટીકા

Filed under પ્રકીર્ણ, વાર્તા, Uncategorized

One response to “૧0 કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૮ ,વિજયની પહેલી ઉષા

  1. કાળા ડિબાંગ અંધકારથી ભરેલા તેના જગતમાં આશાભરી સવારની બાંગ પુકારતી ઉષા ઊગી ચૂકી હતી.
    –——————
    મારા શબ્દો મને ગમ્યા !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s