૧૨+કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૧, ટુર્નામેન્ટમાં પદાર્પણ

          ફાધર ગ્રાઈમની ટુર્નામેન્ટમાં કટેન્ડે અને તેનાં બાળકો પરદેશી હતાં, ઉપેક્ષિત હતાં, ગંદા ગોબરાં હતાં; પણ કમ સે કમ એ બાળકો સભ્ય સમાજની નજરમાં કમને પણ દેખાતાં તો થયાં હતાં. કાયમી ધોરણે એમાં પ્રવેશવાની લાયકાત તો તેઓ મેળવી શક્યાં હતાં.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s