૧૬ કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૪, આફ્રિકામાં બાળ ચેમ્પિયન

<h3 “”=”” id=”yui_3_16_0_ym19_1_1484688223446_54839″>16 કોટવેથી મેનહટન : પ્રકરણ – ૧૪, આફ્રિકામાં બાળ ચેમ્પિયનPeople
           જુબા ખાતેની સ્પર્ધામાં ૧૬ દેશોનાં એટલે કે કુલ ૪૮ બાળકોએ ભાગ લીધો હતો. એ બધાંમાં કોટવેનાં આ ત્રણ જણ ઉંમરમાં સૌથી નાનાં હતાં. એમના સિવાય બીજાં કોઈ સ્લમવાસીઓ પણ નહોતાં, સ્પર્ધા શરૂ થઈ તે પહેલાં…

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s