મિત્રોનો પ્રસાદ બે મરાઠી ક્લાસિક નાટકો – કનકભાઈ

આ સાથે બે મરાઠી ક્લાસિક  નાટકોના વિડીયો રજૂ કરું છું.
નિરાત કરીને જરૂર નિરખજો .મજા આવશે  – કનકભાઈ
 
Ghashiram Kotwal is a Marathi play written by playwright Vijay Tendulkar in 1972 as a response to the rise of a local political party, Shiv Sena, in Maharashtra.[1][2] The play is a political satire, written as historical drama. It is based on the life of Nana Phadnavis (1741–1800), one of the prominent ministers in the court of the Peshwa of Pune and Ghashiram Kotwal, the police chief of the city. Its theme is how men in power give rise to ideologies to serve their purposes, and later destroy them when they become useless. It was first performed on 16 December 1972, by the Progressive Drama Association in Pune. Jabbar Patel’s production of the play in 1973 is considered a classic in Modern Indian Theatre.[3]
1.  https://www.youtube.com/watch?v=4_Fc_e0L66I&t=3936s

Leave a comment

Filed under ઘટના

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s