ક્ષિતિજને…/ યામિની વ્યાસ

ક્ષિતિજને
વળી
એવી તે
કયાંથી જાણ હોય કે
કદી ન મળતાને
મેળવી દેવામાં

પોતાનું
અસ્તિત્ત્વ રચાય છે.

યામિની વ્યાસ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s