કમળ

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “કમળ

  1. ભલે ઉગતું ગંદા કાદવમાં
    કમળનું ફૂલ લાગે કેવું સુંદર !

    ભાજપનું આ ચિન્હ ઘેર ઘેર પહોંચી ગયું છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.