दोया: प्राजापत्या: देवासचासुरास्च…સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી

 ઉદ્દઘોષક શ્રીનું અભિવાદન – કામળી બ્રહ્માણી માતાની દશાબ્દી પ્રસંગે આપેલું પ્રવચન – મારે જયારે અહીં આવવાનું થયું ત્યારે મેં તપાસ કરી કે આ બ્રહ્માણી માતા છે કોણ? હિંદુ ધર્મની પાસે અસંખ્ય દેવીઓ છે, અસંખ્ય દેવો છે અને હજુ નવા-નવા દેવો અને નવી-નવી દેવીઓ થયા કરે છે. પણ મને જે સમજણ પડી એ સમજણ આપવા પ્રયત્ન કરીશ. ઉપ્નીશાદ્માં એક બહુ સુંદર આખ્યાયિકા છે. दोया: प्राजापत्या: देवासचासुरास्च – @5.00min.પ્રજાપતિ બ્રહ્માના બે દીકરાઓ. એક દેવા અને બીજા અસુરા. આ બેય બ્રહ્માથી ચાલ્યા આવે છે. આ બેય પ્રકૃતિથી દેવ અને અસુર છે. જે દિવ્યતામાં રાચે એ દેવ કહેવાય અને જે પ્રકૃતિથી પાપમાં રાચે એને અસુર કહેવાય. આ દેવ અને અસુર પાહેલેથીજ ચાલ્યા આવે છે.અત્યારેએ ચાલે છે અને આગળએ ચાલવાના છે. કોઈને પ્રશ્ન થાય કે એકલાજ દેવોજ રચ્યા હોત તો? અથવા એકલાજ અસુરોજ રચ્યા હોત તો? તો સંસારમાં મજાજ ન આવત. એકલા રામ હોય અને રાવણ ન હોય તો રામાયણનું શું મહત્વ? રામની મહિમા તો રાવણથી વધે છે. કંસ ન હોય તો કૃષ્ણની મહિમા નહિ, એમ લોખંડ ના હોય તો સોનાની મહિમા નહીં. એટલે બ્રહ્માજીએ દેવો અને અસુરો એમ બેની સૃષ્ટિઓ કરી. પણ એમાં એક બહુ મોટો મુદ્દાનો ભેદ કર્યો કે દેવો થોડા અને અસુરો ઢગલાબંધ. જેવી રીતે આંબા ઓછા હોય અને કાંટાવાળા બાવળ ઢગલાબંધ. બાવળને ના ઉગાડવો પડે, ના પાણી પાવું પડે અને ના ઘેટાં-બકરાંથી રક્ષણ કરવું પડે, એ તો વધ્યાજ કરે. આંબાને ઉછેરવો પડે અને એનું રક્ષણ કરવું પડે. तत्र कनिय शाय देवा: जायान्साचासुराका । જેનું જૂથ ઘણું મોટું હોય અને આસુરી વૃત્તિવાળા હોય એ આપોઆપ દાદાગીરીથી જીવન જીવે. યાદ રાખજો, ચાર પ્રકારના રોટલા છે. ભિક્ષાવૃત્તિનો રોટલો એટલે સીધુ-દાન-દક્ષિણા, યજમાનવૃત્તિનો રોટલો. બીજો દાદાગીરીનો રોટલો એ કશું ના કરે, દાદાગીરીજ કરે. જેવી રીતે આખા દેશમાં નક્ષલવાદ પ્રસરેલો છે. ત્રીજો વર્ગ છે એ શ્રમનો, મહેનતનો રોટલો ખાય. અને ચોથો વર્ગ છે એ લુચ્ચાઈનો રોટલો ખાય છે.@10.05min. અને ખટપટો કરે છે. ગામમાં કેમ કોઈને લડાવવા, કોઈ તોડ લાવવો. આ ચાર આજીવિકાઓ છે. ભિક્ષાની વૃત્તિ સારી, એમાં કોઈ પાપ નથી. એટલું યાદ રાખજો, ભિક્ષા અને સ્વમાન બે સાથે નહિ રહી શકે. તમે હાથ લાંબો કરો અને માથું ઊંચું કરો એ બે એક સાથે ના બની શકે. પણ તમે દાદાગીરી કરો તો, રોટલો તો ઘી વાળો મળે પણ પરિણામે દશા રાવણ જેવી, કંસ જેવી થાય.તમે શ્રમનો રોટલો ખાવ એ ઊગી નીકળે. તમારા પૂર્વજોએ કાળી મજુરી કરી હતી એનો હું સાક્ષી છું. આ જે મહેનતના રોટલાના જે સંસ્કાર પડેલા એના આજે તમે પરિણામ ભોગવી રહ્યા છો. અસુરોને કાયમ ઝગડા કરવાનું મન થાય. વાત-વાતમાં ઝગડા કરે અને એ ઝગડામાં દેવો હારી જાય અને દેવોનું મોટું જૂથ નથી, થોડાજ છે. એવો એક સંગ્રામ થયો તે  देवासुर संग्राम એટલે સમુદ્ર મંથન થયું. દેવો અને અસુરો બહુ લડ્યા, બહુ લડ્યા પણ એક ત્રીજી શક્તિ છે, જે ઉપર બેઠી છે, એનું નામ બ્રહ્મ છે. ઉપનિષદ લખે છે, ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त । પેલા બ્રહ્મે જોયું કે આ દેવો બિચારા થોડા, એમની પાસે શસ્ત્રો નથી, કાંટા નથી અને આ બધા કાંટાવાળા છે અને ઘણાં છે. મારે તટસ્થ ના રહેવાય. મારે દેવોનો પક્ષ લેવો જોઈએ. આ મુદ્દો યાદ રાખજો, જયારે દેવો અને અસુરો લડતા હોય તો તટસ્થ રહેવાય નહીં. તટસ્થ રહેવું એ પણ એક કાયરતાજ છે. @15.00min. એટલે મારે ન્યાયવાળા અને સત્યવાળા હોય એનો પક્ષ લેવોજ જોઈએ. એટલે બ્રહ્મે દેવોનો પક્ષ લીધો. આજે સહસ્ત્રચંડી (સતચંડી) થઇ રહી છે, એમાં એક શ્લોક આવે છે, એ બહુ મહત્વનો શ્લોક છે. शत्रुनां बुद्धि नाशाय – શત્રુને જીતવો હોય તો એકજ ઉપાય છે કે એની બુધ્ધિ બગાડો. બાકી બધું કામ આપોઆપ થશે. બુધ્ધિ બગડે એટલે ખરું-ખોટું દેખાય નહીં. પછી એને શકુની વ્હાલો લાગે, સુર્પણખા વ્હાલી લાગે, મંથરા વ્હાલી લાગે. એટલે ગાયત્રી મંત્રમાં એકજ વાત કહી છે. धियो यो नः प्रचोदयात्। હે માં તું અમને સદબુદ્ધિ આપજે. અમારી બુધ્ધિ બગાડવા ના દઈશ. એટલે જયારે પણ ભગવાન કોઈનો પક્ષ લેવા માંગે અને કોઈને હરાવવા માંગે તો પહેલા એની બુધ્ધિ બગાડે. એટલે અસુરોની બુધ્ધિ બગડી અને દેવોનો વિજય થયો. જયજયકાર થતો. યાદ રાખજો, વૈભવ અને વિજય પચાવવો બહુ અઘરું કામ છે. વૈભવ ન પચે તો ઝેર થઈને પ્રજડે. દેવો વિજયને ના પચાવી શક્યા. ઊંઝામાં ચૂંટણીમાં કોઈ જીતે ત્યારે ખુબ ફટાકડા ફૂટે છે અને ધુમાડો-ધુમાડો થઇ જાય. અમેરિકાનો પ્રમુખ જીતે ત્યારે કોઈ ફટાકડા ફોડતું નથી. એટલે દેવો ખુબ ફટાકડા ફોડવા લાગ્યા. નાચ-ગાન અને ન પીવાનું પીવા લાગ્યા. પેલા બ્રહ્મે ઉપરથી જોયું કે આ તો ઊંધા રવાડે ચઢી ગયા. એમને મેં વિજય અપાવ્યો, વૈભવ-સમૃદ્ધિ અપાવી, કીર્તિ અપાવી તો નમ્ર થવું જોઈએ એની જગ્યાએ આ તો હુળદંગ મચાવવા લાગ્યા. હવે એમણે ઠેકાણે લાવવા પડશે. જેમ બાળકની આંગળી પકડનાર એક દાદા જોઈએ, પત્નીનો હાથ પકડવા પતિ જોઈએ એમ તમારો પણ હાથ પકડનાર એક મર્દ માણસને રાખજો, ક્યારે હાથ પકડવાની જરૂર પડે એ કહી ન શકાય. @20.00min. જે બાળકને આંગળી પકડનાર દાદા નથી એ બાળક કેટલું ટળવળતું હોય છે અને જે પત્નીનો હાથ પકડનાર કોઈ પતિ નથી, એ અબળા છે, એના ઉપર ગમે તે નજર નાંખશે. ગમે એમ બોલશે. પણ રામના પાસે ધનુષ-બાણ છે અને રૂપ રૂપનો અંબાર એવી સીતા છે, પણ કોઈની તાકાત નથી કે સીતા ઉપર નજર નાંખી શકે. સીતા અને રામે ૧૪ વર્ષ વન ભોગવવું પડ્યું અને એમાં વનફળ, કંદફળ ખાવા, જંગલમાં રહેવું પણ સીતાજી આંખમાં એક આંસુએ ના લાવ્યા. પતિનો પ્રેમ એટલે બધું સુખ છે. પતી અઢળક પ્રેમ આપે છે. પતિ પ્રેમ ન આપે તો પત્નીની વફાદારી કદાચ ગુમાવી બેસે. કુતરું રોટલો આપનાર કરતાં હાથ પમ્પલનાર, વ્હાલ કરનાર પાસે પહેલું જશે. વ્હાલની વફાદારી સ્થાયી છે એટલે રામ સીતાજીને અઢળક પ્રેમ આપે છે. એટલે સીતાજીને એક શીલા ઉપર બેસાડ્યા અને રામ એનું માથું ઓળવા લાગ્યા. ચિત્રકુટમાં હજી પણ એ શીલા પડી છે, ગાઈડ તમને બતાવશે. પતિ-પત્ની એક-બીજા ઉપર નિર્દોષ વહાલ કરતા હોય તો એ દ્રશ્ય સ્વર્ગમાં દેવને પણ દુર્લભ હોય. બરાબર એજ સમયે ઇન્દ્રનો પુત્ર જયંત વિમાન લઈને ઉપાડ્યો અને ત્યાં આવ્યો. એ વગર કારણે બધે ફર્યા કરે, કારણકે વૈભવ પચતો નથી. એની નજર રૂપાળી સ્ત્રી સીતાજી અને રામ ઉપર પડી અને એ જોઇને એના વિકારને મોટો વેગ મળ્યો, એ વિકારી થયો. આગ ઉપર પેટ્રોલ નાખ્યું. @25.00min.  તમે એવા દ્રશ્યો ઊભાં ના કરો કે તમે બીજાના માટે પેટ્રોલ બની જાય. જો સારી રીતે જીવવું હોય તો મર્યાદામાં રહો. પેલા જયંતે જોયું કે ઓહોહોહો આવી સ્ત્રી તો મારાજ ઘરમાં હોવી જોઈએ. એણે તરતજ કાગડાનું રૂપ ધારણ કર્યું. કાગડો ગળફાજ ખોળે. એ બગીચામાં ના જાય. માણસોમાં પણ કાગડાઓ હોય છે. એ કાગડો બનેલો જયંત સડસડાટ આવ્યો અને સીતાજીના સ્તન ઉપર ચાંચ મારી, એની છેડતી કરી. રામે જોયું તો કાગડાએ ચાંચ મારી અને ધડ-ધડ-ધડ લોહી નીકળી રહ્યું છે. તરતજ રામે ધનુષ્ય ઉપર બાણ ચઢાવ્યું. કાગડો ભાગ્યો, કોઈએ એને શરણ ન આપ્યું. ત્યારે એને નારદજી મળ્યા. નારદ બધેજ છે. મેં જાણ્યું કે ઊંઝામાં પણ ઘણા નારદ છે. નારદને કહ્યું, મને બચાવો, મારી બુધ્ધિ બગડી. નારદે કહ્યું જે બાણ માર્યું એ પાછું નહિ જાય. તું એનીજ શરણમાં  જા, કારણકે જે મારનારો છે, એજ તારનારો છે. એ તારો ઉધ્ધાર કરી દેશે. એટલે કાગડો આવીને રામના ચરણમાં પડી ગયો અને કહ્યું મને માફ કરો, મારાથી મોટી ભૂલ થઇ ગઈ.રામે કહ્યું, મારું બાણ પાછું ના વળે પણ તું શરણે આવ્યો છે એટલે તને જાનથી તો નહિ મારું, પણ તારી એક આંખ ફોડી નાખીશ. એવું કહેવાય છે કે કાગડો ત્યારથી એક આંખવાળો થઇ ગયો. એટલે સમર્થ પુરુષના શરણે જાવ. @30.14min. એટલે પરમેશ્વરને કહ્યું છે કે पतित पावन सीताराम – તું પતિત થઇ જશે તોએ તું મારો રહેશે. કદાચ તું મને છોડી દે તો પણ હું તને નહિ છોડું. આ બે ભેદ સમજજો કે જીવનમાં પણ એવા કેટલાક માણસો હોય જે સંપત્તિના સમયમાં તમારો જયજયકાર કરે પણ જરાક આંચ આવે એટલે તરતજ છૂટા થઈને પાછા ઉપરથી દુશ્મન થઇ જાય. બ્રહ્મે વિચાર કર્યો કે આ ગાંડાઓ મારી મહિમાને સમજતા નથી અને अस्माक्मेवायं महिमा अस्माक्मेवायं विजयએમ કહીને બધા છડી રહ્યા છે એટલે આમણે પાછા ઠેકાણે લાવવા જરૂરી છે. તમે જો હંમેશાં ઠેકાણેજ રહો તો ભગવાનને ટીપવા ના પડે. બ્રહ્મે વિચાર કર્યો કે આ તો પાછા ગાંડા થઇ ગયા છે અને એમણે ભાન કરાવીને ઠેકાણે લાવવું છે. તો એને કેવી રીતે ઠેકાણે લાવવા? આ સંદેશ પેપરને ઘણા લોકો બેસણાનું એટલેકે સ્મશાનનું પત્ર મને છે. એમાં દેસાઈઓ (રબારીઓ) તો ખાસ હોય. એટલા માટે નહિ કે કોઈ તમારો સગો વ્હાલો હોય, પણ એટલા માટે કે આટલી રૂપાળી બહેન, આટલો રૂપાળો પુરુષ મરી ગયો, એમ તમને વિચાર આવે. તમે સ્મશાનમાં જાવ, ત્યારે તમારું રૂપ જુદું હોય, વ્યહવાર જુદો હોય અને હવે તો ગોર મહારાજ નથી કરાવતા પણ વિડીઓવાળા લગ્ન કરાવે છે. લગ્નમાં દારૂ પીને બધા  @35.00min. કુદી કુદીને નાચતા હોય. આ બધા ભાન ભૂલેલા માણસો છે. સ્મશાનયાત્રામાં ભાન ઠેકાણે આવી જાય. ભળ-ભળ ચિતા બળતી જોઈ ભાન ઠેકાણે આવી જાય. એટલે બ્રહ્મે વિચાર કર્યો કે આ બધાને મારે ભાન કરાવવું છે. એટલે દૂર જઈને એક ન ઓળખાય એવું કંઈક રૂપ લઈને ઉભું રહ્યું. બધાની નજર પડી કે  किमिदं किमिदं – આ શું છે? આ શું છે? પેલો કહે તું જોઈ આવ. પછી અગ્નિને કહ્યું કે જા તું જોઈને આવ કે એ કોણ છે? એટલે અગ્નિ ગયો અને પૂછવાની તૈયારી કરે ત્યાં તો સામેથીજ યક્ષે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તું કોણ છે? कस्त्वं? હું અગ્નિ છું. તારામાં પરિબળ શું છે? તાકાત શું છે? सर्वं दहेयं – હું તો બધું બાળીને ખાક કરી નાખું. એના આગળ એક તણખલું મુક્યું અને કહ્યું, તું આ તણખલાને બાળ. આ તુચ્છ તણખલું? અગ્નિએ જેટલી તાકાત હતી એટલી બધી લગાવી દીધી, પણ તણખલું ના બળ્યું. લાચાર અને શરમિંદો થઇ ગયો. હવે બીજા દેવ વાયુને મોકલ્યો. ઘુઘવાટા કરતો આવ્યો. પહાડના પહાડ ઉખેડી નાંખે એવો શક્તિશાળી. પાછું એને પેલું તણખલું આપ્યું કે લે આને ઉડાડ. એ તણખલું ના ઉડાડી શક્યો, હારી ગયો,થાકી ગયો. એમ બધા દેવો થાક્યા. પછી ઇન્દ્ર પોતે, જાતેજ ગયો એટલે પેલું બ્રહ્મ હતું એ લુપ્ત થઇ ગયું. પછી ઉપર જઈને બોલ્યું, મૂર્ખાઓ, હું બ્રહ્મ છું. મારી મહિમામાં તમારી મહિમા છે.મારા વિજયમાં તમારો વિજય છે. તમે આ બધો જે જયજયકાર કરો છો, એ તમારો નથી પણ મારો છે.તમે ભાન ભૂલ્યા છો ત્યારે એને ભાન થયું કે વાત તો સાચી છે. ઉપનિષદ કહે છે, જે ઉપર જઈને કલ્યાણી બોલી એ બ્રહ્માણી કન્યા હતી. એ જે બ્રહ્મની દીકરી છે એ દેવોને ભાન કરાવવા માટે બ્રહ્માણીનું રૂપ લઈને આવી અને કહ્યું, તમે ખુબ વિજયી બનો, ખુબ વૈભવી બનો પણ ભાન ના ભૂલો, તમારી ઔકાત ના ભૂલો.પોતાની અસ્મિતાને સાચવી રાખો. તમારો જયજયકાર કરો પણ પહેલો જયજયકાર મારો કરો. સજ્જનો કામળી ગામ એક પ્રાચીન ગામ છે. સુખી અને સમૃધ્ધ ગામ છે. પાટીદારોના પૂર્વજોનું તપ જાગ્યું અને ઊંધું નાંખો તો એ સવળું થાય એટલે પૈસાના ઢગલાજ ઢગલા. @40.00min. અને પાટીદાર પાસે પૈસો આવે ત્યારે જેમ માણકી ઘોડીને પકડી રાખવી પડે એમ પાટીદારને પકડી રાખવો પડે. બે-ત્રણ દિવસથી અહીંયા બ્રહ્માણી માતાનો દશાબ્દી વર્ષ ઉજવાય છે અને આટલી ભવ્યતા બીજી કોઈ જગ્યાએ ઉજવતા લોકોને જોયા નથી. અઢારે નાતને ત્રણે ટાઇમ જમવાનું અને ત્રણે દિવસ જમવાનું, આખું ગામ હિલોળે ચડ્યું છે. અહીં ત્રણે દિવસ ભેટો આપી બહુમાન કરવાના છો. પટેલની દીકરીને પટેલ આપે એ તો બને પણ અહિયાં હરિજનની દીકરી હોય, વાળંદની દીકરી હોય અને ગામની કોઇપણ દીકરી હોય, એ પટેલની દીકરી છે, એમ સમજી અઢારે અઢાર ન્યાતનું તમે સન્માન કરો છો. આ પ્રવૃત્તિ તમારી, ધન્યવાદને પાત્ર છે. માં બ્રહ્માણીના તમારા ઉપર ચારે હાથ છે. તમે ગામનું ભલું કરજો, એકતા કરજો, હળીમળીને સંપીને રહો, વડીલોનું માન રાખજો, એ રીતે આપણી સંસ્કૃતિનું રક્ષણ કરજો. માં બ્રહ્માણી સૌનું ભલું કરે, સૌનું મંગલ કરે, સૌનું કલ્યાણ કરે, આભાર, ધન્યવાદ, હરિ ॐ તત્સત. @44.49min. સંત ચરિત્રમાંથી एक भक्तिर् विशिष्यते વિષય ઉપર સાંભળો. 
 
http://sachchidanandji.org/cgi-bin/playlect.cgi?../SATLECT/mp3ss1145.htm:SATLECT   9

Leave a comment

Filed under અધ્યાત્મ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.