Daily Archives: જાન્યુઆરી 26, 2019

मम् देशस्य नामः भारतः । Happy 70th Republic Day.

Image result for 26 jan 2019 celebration Republic day
Republic day 2019 in India will be celebrated on 26thof January,
at Saturday. In 2019, India will celebrateits 70th Republic Day.

Republic Day of India 2019 – 26 January 2019 – Parade, Chief Guest …


SANSKRIT LOVE SONG TO INDIA Tvibrant HD

https://www.tvibrant.com › Gaiea Sanskrit
Mar 15, 2018

Soma das Soma das; so nice and beautiful song when I wish I listen that song. Subham Mohantys; मम् देशस्य नामः …

मम् देशस्य नामः भारतः । धन्यवादः

देवीः तोया संगीतः अत्यंत सुन्दरः मधुरः भवति मम् नाम शुभमः मम् देश

भारतस्य उत्तराखण्ड राज्यस्य राजभाषाः भवति

2 ટિપ્પણીઓ

Filed under ઘટના