મિત્ર પ્રસાદ-ગોલ્ફ

Devika Dhruva <ddhruva1948@yahoo.com> wrote:
સ્પોર્ટ્સની દૂનિયામાં ગોલ્ફ એક અનોખી રમત છે.

 થી  હજાર યાર્ડમાં પથરાયેલાં મેદાનમાં નિશ્ચિત્ત અંતર પર ૧૮ વર્તુળાકારના નાના ખાડા હોય જેને અંગ્રેજીમાં  hole કહેવામાં આવે છેદરેક holeના અંતર જુદા જુદા હોય અને કેટલાં ફટકામાં બોલ ‘હોલમાં ( hole) પડવો જોઈએ તે પણ મુકરર કરવામાં આવ્યું હોય છેકોઈના કે  એમ જુદા જુદા ફટકા આપવામાં આવ્યા હોય છેજો તમે આપેલ નંબરમાં સફળ થાવ તો ‘પાર’ (par) કહેવાયઓછામાં સફળ થાવ તો ‘બર્ડી ‘(birdie) કે ‘ઈગલ’ (eagle) થઈ કહેવાય અને વધુ ફટકા મારવા પડે તો ‘બોગી’(bogey) કહેવાયદરેક અંતર પ્રમાણે ગોલ્ફરબોલને મારવાની ક્લબ એટલે કે લાકડી પસંદ કરે.દરેક ક્લબના પણ જુદા જુદા નામ હોય જેવાં કેલાંબા અંતર માટે ડ્રાઇવર,આયર્નટૂંકા અંતર માટે પટર વગેરેવગેરે… ઘણીવાર બોલ,રેતીવાળાઘાસ વગરના ખરબચડા ખાડામાં પડેકોઈવાર આજુબાજુના કોઈ ઝાડની આસપાસ પડેતો વળી કોઈવાર પાણીના ખાબોચિયામાં પણ પડે!. એવી કોઈપણ પરિસ્થિતિમાંથી કુનેહપૂર્વકકુશળતાથી બોલને બહાર કાઢીને ખરા લક્ષ્ય સુધી લઈ જવો પડેક્યારેક હળવું ‘પટીંગ’ કરવું (સરકાવવુંપડેક્યારેક ‘ચીપીંગ’ (બંકરમાંથી બહાર કાઢતી વખતે કરાતો સહેજ જોરદાર ફટકોકરવું પડે.  અરેખોટી જગાએથી બહાર કાઢવા માટે penalty પણ ભોગવવી પડે રીતે એક પછી એક ૧૮ ‘હોલ’ સુધીલગભગ ચારથી પાંચ કલાક રમત ચાલેઆટલા લાંબા રસ્તા પર ચાલવાનું તેથી walking exercise થાયરમતની મઝા આવેખેલદિલીનો ગુણ કેળવાય અને રમનારની કાબેલિયત વધતી જાય.

 આટલી ભૂમિકા પછી તેને  આધારે લખેલી એક અછાંદસ રચનાઃ

 ગોલ્ફ

જીંદગી ગોલ્ફની રમત જેવી..
રમતા આવડે તો ગમ્મત જેવી.
હજારો યાર્ડની દૂરી પર
એક પછી એક
કુશળતાથી તાકવાના 
અઢાર અઢાર નિશાન !
અભિમન્યુને સાત કોઠા હતાં,
અર્જુનની સામે એક આંખ..
એક પક્ષીની..
ગોલ્ફમાં તો અઢાર નિશાન.
બોલ કદી વાડમાં અટવાય,
કદી ખાડામાં અથડાય,
ક્યારેક ઝાડીમાં ફસાય,
ક્યારેક પાણીમાં  જાય.
એક પછી એક
તાકવાના અઢાર નિશાન.
શાંત, સ્થિર મનથી,
સિફતપૂર્વક,સરળતાથી,
નાનકડા સફેદ ગોળાને
સીધા રાહ પર લઈ જઈ
ઓછામાં ઓછા ફટકાથી,
છેલ્લાં નિશાનમાં વાળી દેવાનો!
પાર થાય તો હાશ.
બોગી થાય તો વિષાદ.
બર્ડી કરો તો શાન,
ઈગલ કરો તો અભિમાન.
અને એમ,
પરિસ્થિતિની પરવા 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.