લોખંડી મહિલા ઇન્દિરા ગાંધી

May be an image of 1 person, hair and text that says 'IRON LADY ofIndia Former Indian rime Minister Indira Gandhi born on this day in Allahabad, UP, in 1917 ewas India's first woman PM as well as the world's longest-serving longest- woman PM Declared Emergency in 1975 after being convicted of an election offence; banned from politics for 6 years Led India into the nuclear age with Pokhran-l, in 1974. Nationalised 14 banks during her first term as PM; her second term ran from 1980-84 Tobeliberated woman must feel free to be herself, not in rivalry to man but in the context of her own capacity and her personality TOI'
The Sikh Times - Biographies - Indira Gandhi: Death in the Garden

ભારતની લોખંડી મહિલા ઇન્દિરા ગાંધી પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીનો ૧૯ નવેમ્બર, ૧૯૧૭ના રોજ અલ્હાબાદમાં જન્મ થયો હતો. તેઓ ભારતના પહેલા મહિલા વડાપ્રધાન હતાં તો દુનિયામાં સૌથી લાંબો સમય સેવા આપનારા મહિલા વડાપ્રધાન પણ છે. ચૂંટણીમાં ગરબડ માટે દોષિત ઠરેલા ઇન્દિરાને છ વર્ષ માટે રાજકારણમાંથી બરતરફ કરાયા હતાં, તો તેમણે ૧૯૭૫માં દેશમાં આંતરિક કટોકટી લાદી હતી. ૧૯૭૪માં ભારતને પોખરણ-૧ દ્વારા અણુશક્તિ ધરાવતો દેશ બનાવ્યો હતો. વડાપ્રધાન બનીને પ્રથમ સત્રમાં તેમણે ૧૪ બેન્કોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું. તેમનું વડાપ્રધાન રૂપે બીજું સત્ર ૧૯૮૦-૮૪ હતું. ઇન્દિરાજી એ કહેલું, ‘આઝાદ બનવા માટે, નારીએ પહેલાં જાતે આઝાદી અપનાવવી જોઈએ. તેય પુરુષ પ્રત્યેની હરીફાઈથી નહીં, પણ પોતાના વ્યક્તિત્વ અને ક્ષમતાને આધારે આઝાદ બનવું જોઈએ.’ પ્રસ્તુતિ સૌજન્ય: ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.