ગાંધીજયંતિએ બાપુને પોસ્ટ નહીં કરેલો પત્ર

ગાંધીજયંતિએ બાપુને પોસ્ટ નહીં કરેલો પત્રપઠન:એશા દાદાવાળાપ્રિય બાપુ, જત જણાવવાનું કે, આપે રોપેલ અહિંસાના વૃક્ષની ડાળ રોજ કપાય છે. ને હવે તો એ વૃક્ષને સાવ ઠૂંઠુ કરી અહિંસામાંથી ‘અ’ને જ ઉડાડી દીધો છે,એ ઉડાડનાર ફક્ત વિકૃત, દારૂડિયા કે અભણ નહીં પરંતુ ઘરનાં જ સગાંઓ, ગુરુજનો કે સુરક્ષા કરનારા પણ હોય શકે! વર્તમાનપત્રો વાંચવાને બદલે નીચોવી જોજો…સંભાળશે ચીસ, ટપકશે આંસુઓ ને ખરી પડશે ઢગલાબંધ ‘અ’… બાપુ,આપે અંધારામાં ડરવાની ના કહી હતી , પણ હવે તો અજવાળાની ય બીક લાગે છે.ભૂત પ્રેતની નહીં, માણસની બીક લાગે છે. સહમત ના હોઈએ ત્યાં સવિનય અસહકાર,આપે જ શીખવ્યું હતું. પણ એવું વિચારવાનો ચાન્સ જ ક્યાં? ‘અ’ની ગેરહાજરીમાં ઉઠાવી જવું, પીંખી નાખવું…વધુ કહી શકતી નથી…પણ હરણ, હનન ને હત્યા.. અરે મૃત્યુ પછી પણ અસલામતી..! ‘અ’ના અભાવમાં આવી તો કેટલીયે દેખીતી ઘટના, બીજી તો કેટલીય ઘરની ચાર દિવાલમાં બંધ ! આજે આપના જન્મદિને ગીફ્ટ આપવાને બદલે માંગીએ છીએ કે એ ‘અ’ને શોધીને તાત્કાલિક મોકલી આપો બાપુ જેથી હિંસા આગળ કવચ રૂપે લગાડી શકાય …નહીં તો કદી નહીં સાંભળી શકશો એજ વૃક્ષ પર ઝૂલતા અમારા નિર્દોષ ટહૂકાઓ !લિ. આપની દીકરીઓઉંમર ૧૪મહિના, ૧૪વર્ષ, ૪૪વર્ષ, ૬૪વર્ષ કે કોઈ પણ.યામિની વ્યાસ

Leave a comment

Filed under Uncategorized

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.