ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ

‘અભીવ્યક્તી’

(30) ધામણ, ચીતવાડું, ખેતરીયું, (31) રજવાડી સાપ, કેવડીયો સાપ, રજત બંસી સાપ, (32) શ્યામ શીર સાપ અને (33)  રેતીયો સાપ (કોન્ડેનરસ) સાપની સચીત્ર જાણકારી પ્રસ્તુત છે…

View original post 1,487 more words

1 ટીકા

Filed under Uncategorized

One response to “ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ

  1. ગોવીન્દ મારુ

    ‘ત્રણ કુટુંબના ચાર સાપ’ પોસ્ટને આપના બ્લૉગ ‘નીરવ રવે’ પર ‘રીબ્લોગીંગ’ કરવા બદલ ખુબ ખુબ આભાર..

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.