Daily Archives: ડિસેમ્બર 16, 2021

મ સા લા વૈ દ્ય

ર સો ડા ના મ સા લા વૈ દ્ય
*કોઈપણ જાતના વાયરસથી બચવું હોય તો આપણું સ્વદેશી અપનાવીએ.*
🌺ધાણા સ્વભાવે ઠંડા,
*ગરમીને મારે દંડા.*
🌺લસણ કરે પોષણ,
*મેદનું કરે શોષણ*
🌺તીખું તમતમતું આદુ,
*માણસ ઉઠાડે માંદુ.*
🌺લીંબુ લાગે ખાટું,
*રોગને મારે પાટું.*
🌺પીળી તૂરી હળદર,
*શરીરની મટાડે કળતર.*
🌺મધમધતી હીંગ,
*રસોડાનો છે કીંગ.*
🌺ખાવ ભલે બટાકા,
*હીંગ બોલાવે ફટાકા*
🌺કઢીમાં મીઠો લીમડો,
*પ્રગટાવે આરોગ્યનો દિવડો*
🌺પચાવવા લાડુ બુંદીનો,
*રોજ ખાઓ ફૂદીનો.*
🌺ખાવ કાળા મરી,
*સંસાર જાશો તરી.*
🌺કાળા મરી છે નકકર,
*મટાડે એ ચક્કર.*
🌺માપસર જમો,
*પછી ફાકો અજમો.*
🌺તીખા લાંબા તમાલપત્ર,
*મજબૂત કરે મગજનું તંત્ર*
🌺નાના નાના તલ,
*શરીરને આપે બળ.*
🌺જીરાવાળી છાશ,
*પેટ માટે હાશ.*
🌺લીલી સૂકી વરિયાળી,
*જીંદગી બનાવે હરિયાળી.*
🌺લાલ તીખા મરચા,
*બીજે દિવસે બતાવે પરચા.*
🌺કજિયાનું મૂળ હાંસી,
*લવિંગ મટાડે ખાંસી.*
🌺વધુ ખાવાથી વાંધો,
*આંબલી દુખાડે સાંધો.*
🌺કાળું કાળું કોકમ,
*ખૂજલી માટે જોખમ*
🌺પેટને માટે દુવા,
*તીખાતીખા સૂવા.*
🌺કમ્મર પર ના મારો હથોડા,
*રોજ ખાઓ ગંઠોડા.*
🌺મોં માંથી આવે વાસ,
*તો એલચી છે મુખવાસ.*
🌺ઝાડા કરે ભવાડા,
*જાયફળ મટાડે ઝાડા.*
🌺રોજ રોજ ખારો,
*ના લો તો સારો.*
🌺પથારીમાંથી ઉઠ,
*ને ફાકવા માંડ સૂંઠ.*
🌺રોજ ખાઓ તજ,
*રોગ નહિ રાખે રજ*
🌺કોળાના બીજ,
*આપની ઈમ્યૂન સિસ્ટમને કરે નિજ*
🌺કેરીની ગોટલી,
*આરોગ્યની પોટલી*
🌺સરગવો ખાઓ,
*બીમારીઓ ભગાવો*
🌺પારિજાતના ઉકાળો,
*દુઃખાવા મટાડો*
🌺નગોડના નવ ગુણ,
*દુઃખતી નસ કરે દૂર*
🌺ઉકાળીને પીવો ગળો,
*બધા રોગની જળો.*
🌺ખાઓ ચાવીને અળસી,
*કોઈ રોગ નહિ મળશી*
🌺કાળુનમક અને સિંધવ,
*બધા રોગનો બાંધવ*
🌺કપૂર કરશે પૂરી,
*રક્ષા આપના કુટુંબની*
🌺અર્જુન છાલ,
*હદયના ખોલે વાલ*
🌺બ્રાહ્મી સાથે દૂધ
*મગજના જ્ઞાનતંતુઓને રાખે શુદ્ધ*
🌺ડોડીના પાન,
*આંખોની વધારે શાન*
🌺રોજ ખાઓ તુલસીપત્ર,
*બીમારીઓ નહિ આવે અત્ર*
🌺વધારો ફેફસાની શક્તિ,
*કરો જેઠીમધની ભક્તિ.*
🌺ગોખરુ
*પ્રોસ્ટેટ માટે સાવ ખરું*
🌺ખાઓ શંખપુષ્પી,
*વધારો બુદ્ધિ*
🌺મામેજવો ને લીમડાની છાલ,
*ડાયાબીટીસ જાય હાલ*
🌺બાવળની શીંગ,
*સાંધાના દુઃખાવાની રીંગ*
🌺ખાઓ રોજ મેથી તો,
*NO એલોપથી*
🌺દાડમનો રસ,
*શક્તિનો જશ*.
🌺અશ્વગંધા ચૂર્ણ,
*સ્નાયુ સાંધાનું પકડે મૂળ*
🌺રજકોને જવારા,
*વિટામિન B12 માટે સારા*
🌺પપૈયા પાનનો રસ,
*ડેગ્યુંને કહે હવે ખસ*
🌺મુલતાની માટી, ગુલાબની પાંખડી અને ચંદન,
*ચહેરાને કરે વંદન*
🌺મીઠો લીમડાના પાન
*વાળની વધારે શાન*
🌺 *આવો કુદરતના ખોળે જીવવાનું ચાલુ કરીએ અને જીવનભર નિરોગી અને રુષ્ટ પુષ્ટ રહીએ*

🍋🍒👌🏾 ધર ના રસોડા નો ડોક્ટર. 👌🏾🍒🍋

: સ.) પૃથ્વી થી મોટુ શું છે ?
જ.) માતા.
સ.) આકાશ થી ઊંચું શું છે ?
જ.) પિતા.
સ.) વાયુ થી ઝડપી શું છે ?
જ.) મન.
સ.) ઘાસ કરતાં પણ જલદી શું વધે ?
જ.) ચિંતા.
સ.) આ દૂનિયા માં ધર્મ કરતા પણ શું મહાન છેં ?
જ.) દયા અને વિવેક.
સ.) કોની સાથે મિત્રતા નો અંત નથી હોતો?
જ.) સજ્જન સાથેની.
સ.) ક્યારેય પણ દુઃખી ન થવા પાછળ નું રહસ્ય શું છે ?
જ.) જે કોઇ પોતાના મન ને કાબુમાં રાખી શકે તો તે કયારેય દુઃખી ન થાય.
સ.) સૌથી મોટું ધન શું છે ?
જ.) શિક્ષણ.
સ.) સૌથી મોટો નફો ક્યો છે ?
જ.) તંદુરસ્તી.
સ.) સૌથી મોટું સુખ કયું છે ?
જ.) સંતોષ.
સ.) માણસ નો સૌથી મોટો દુશ્મન કોણ છે ?
જ.) ક્રોધ.
સ.) કયા રોગ નો ઉપાય નથી ?
જ.) લોભ.
છેલ્લો સવાલ,

*જિંદગી જીવવાનો ઉપાય.*

*(1) એક વર્ષથી 20 વર્ષ સુધી આપણી માં પીરસે તે ખાવું.*

*(2) 21 વર્ષ થઈ 40 વર્ષ સુધી તમને ફાવે તે ખાવું.*

*(3) 41 વર્ષ થી 60 વર્ષ સુધી શરીર ને ફાવે તે ખાવું.*

*(4) 61 વર્ષ પછી થાળી માં આવે તે ખાવું.*

જીભનો *ટેસ્ટ.*
પેટમાં ગયો *વેસ્ટ.*
બિમારીઓ બનશે *ગેસ્ટ.*
ડોક્ટર કરાવા માંડશે *ટેસ્ટ.*
આપણા રૂપિયા થશે *વેસ્ટ.*
માટેજ
ઘરના શાક રોટલી *બેસ્ટ..*
🙏🙏🙏🙏
*”પૈસા” માં જો “ગરમી” 🙂ના હોત ને તો ATM 🏢માં AC ના હોત સાહેબ…..*c

*”સબંઘ” સાચવજો👨‍👨‍👧‍👧 વ્હાલા બાકી “પૈસા” તો બેંક પણ સાચવે જ છે.!!*🙏🏻

Leave a comment

Filed under Uncategorized